คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

ความคาดหวังต่อเจ้าของที่พักและการเข้าพัก

เจ้าของที่พักทุกคนควรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายและวางใจได้

สิ่งที่ไม่อนุญาต

  • การให้เช่าที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม: Airbnb กำหนดให้เจ้าของที่พักทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้เช่าที่พักและเจ้าของที่พักต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
  • การสื่อสารที่ไม่ทันการ: เจ้าของที่พักควรตอบคำถามจากผู้เข้าพักหรือ Airbnb ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นจาก Airbnb เพื่อแก้ไขปัญหา
  • ประกาศที่พักไม่ถูกต้อง: ที่พัก ตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทที่พัก ระดับความเป็นส่วนตัว และสิ่งอำนวยความสะดวก ควรตรงตามรายละเอียดที่พัก ณ ตอนที่จอง หากยอมรับการจองแล้ว เจ้าของที่พักจะปรับแก้รายละเอียดที่พักได้หลังจากผู้เข้าพักยินยอมเท่านั้น
  • การเข้าพักที่ไม่ปลอดภัย: เจ้าของที่พักต้องเช็คให้มั่นใจว่าการเข้าที่พักผ่านประตูทางเข้าหลักมีความปลอดภัย และควรมีกุญแจหรือรหัสผ่านสำหรับทางเข้าหลักทุกจุด
  • ข้อมูลเช็คอินไม่ถูกต้อง: เจ้าของที่พักต้องแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้เข้าพักเช็คอินเข้าที่พักได้ (เช่น รหัสเข้าที่พักถูกต้อง เส้นทางชัดเจน) กรณีนัดพบผู้เข้าพักตอนเช็คอิน ต้องมาถึงตรงตามเวลานัด การใช้กล่องล็อคหรือรหัสเข้าที่พักจะต้องมีความปลอดภัย (เช่น เปลี่ยนรหัสทุกครั้งหลังเช็คเอาท์)
  • ที่พักไม่สะอาด: ที่พักต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เช่น มีรา แมลง สัตว์รบกวน) ได้มาตรฐานความสะอาดระดับสูง และต้องทำความสะอาดหลังเช็คเอาท์ทุกครั้ง
  • การเข้าพักไม่ปลอดภัย: โฮสต์ต้องเช็คให้มั่นใจว่าที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่มีภัยอันตรายแอบแฝง (เช่น ทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวาง ความเสี่ยงที่จะถูกไฟช็อต ยาเบื่อหนู) โฮสต์ต้องป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้หากผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือ Airbnb แจ้งให้ทำ
  • การเก็งกำไร: : ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ 3 จองโรงแรมหรือที่พักของบุคคลที่ 3 แล้วนำมาลงประกาศที่พักบน Airbnb ในราคาที่สูงเกินเหตุ เจ้าของที่พักควรปฏิบัติตามกฎเฉพาะของไทม์แชร์หรือที่พักประเภทที่คล้ายกันเมื่อคิดจะลงประกาศใน Airbnb
  • การหาประโยชน์จากสัตว์: ชุมชนของเราไม่ยอมรับที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่หาประโยชน์จากสัตว์ (เช่น สวนสัตว์ริมถนน เอ็กซ์พีเรียนซ์ล่าสัตว์) โฮสต์ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์ของ Airbnb

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎพื้นฐานสำหรับเจ้าของที่พัก

เราพร้อมช่วยเหลือ

หากพบเห็นหรือประสบพฤติกรรมที่ขัดกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ

แม้ว่าแนวทางเหล่านี้จะไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ แต่ก็ออกแบบมาเพื่อแนะนำให้เป็นไปตามนโยบายชุมชนของ Airbnb

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน