คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

อัพเดทล่าสุด: 25 มกราคม 2024

Airbnb ต้องการสร้างชุมชนที่เปิดกว้าง สื่อกลางที่ดึงให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน และนี่คือแก่นที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด เรามีผู้คนนับล้านจากแทบทุกประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชาว Airbnb ซึ่งแต่ละคนล้วนมีภูมิหลัง ค่านิยม และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ก่อให้เกิดความหลากหลายไม่เหมือนใคร

ชุมชน Airbnb มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่โอบรับทุกคน แม้จะดั้นด้นมาไกลแค่ไหน เมื่อมาถึงแล้วจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและให้เกียรติซึ่งกัน ความมุ่งมั่นนี้ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐาน 2 ประการที่ใช้กับทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก Airbnb คือ การไม่กีดกันและเคารพให้เกียรติ และความมุ่งมั่นในหลักพื้นฐานนี้เองที่ทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร มาจากไหน เคารพบูชาใคร หรือรักใครก็ตาม Airbnb ตระหนักว่ามีเขตอำนาจศาลบางแห่งที่อนุญาตหรือกำหนดให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลบนเหตุแห่งชาติกำเนิด เพศ สถานภาพสมรส หรือรสนิยมทางเพศ ฯลฯ โดย Airbnb จะไม่ขอให้เจ้าของที่พักดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรืออาจเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมาย Airbnb จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิและข้อกำหนดดังกล่าวในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

การที่บริษัทหนึ่งจะบังคับให้ทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่เราเชื่อว่าชุมชน Airbnb จะช่วยฟูมฟักให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจพื้นเพวัฒนธรรมที่ต่างกันได้ เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำทุกทางเพื่อช่วยกันขจัดการถือทิฐิ การเลือกปฏิบัติ และอคติอันมิชอบด้วยกฎหมายทุกรูปแบบออกจากแพลตฟอร์มของเรา Airbnb ต้องการส่งเสริมให้วัฒนธรรมภายในชุมชนของเรา ซึ่งมีทั้งเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก รวมไปถึงคนที่กำลังสนใจใช้บริการของเรา หยั่งรากลึกและเป็นมากกว่าหลักปฏิบัติให้คนยึดตาม ด้วยเหตุนี้ พวกเราทุกคน ทั้งพนักงาน Airbnb เจ้าของที่พัก และผู้เข้าพัก จะต้องอ่านและปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และตระหนักถึงพันธกิจที่ต้องการสร้างชุมชนที่โอบรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

 • การไม่กีดกัน เราเปิดใจต้อนรับผู้คนจากทุกพื้นเพด้วยน้ำใสใจจริง การเข้าร่วมกับ Airbnb ไม่ว่าจะในฐานะใด หมายถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยอมรับความแตกต่าง Airbnb และชุมชนของเราไม่ยอมรับการมีอคติ ความลำเอียง การเหยียดเชื้อชาติ และความเกลียดชัง แม้เจ้าของที่พักทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่ห้ามการเลือกปฏิบัติตามเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด ฯลฯ ดังระบุไว้ด้านล่าง หากแต่เราจะไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายพื้นฐานเหล่านั้น
 • ความเคารพ เราเคารพและให้เกียรติกันเวลาพบปะพูดคุยกัน Airbnb เห็นว่าการที่วัฒนธรรมและกฎหมายท้องถิ่นทั่วโลกมีความแตกต่างกันเป็นสิ่งดี และคาดหวังว่าเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและเคารพซึ่งกันและกัน แม้ว่ามุมมองของอีกฝ่ายจะต่างจากความเชื่อหรือสิ่งที่ตนเพาะบ่มมา ด้วยความต่างทางภูมิหลัง ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัตินี้ ทำให้ชุมชนของเราเปี่ยมด้วยความหลากหลาย Airbnb ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจกันและยอมรับในคุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีร่วมกัน ตลอดจนขจัดอคติที่ฝังรากอยู่ในความเข้าใจผิด การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือความเข้าใจผิด ด้วยการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าของที่พักในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา

ในประเด็นทั่วไป เราจะยึดตามกฎหมายระดับสหพันธรัฐ มลรัฐ และท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้กับที่พักอาศัยและสถานที่พักสาธารณะ เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจมีข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติมที่ขยายหรือจำกัดการคุ้มครองสิทธิพลเมืองของชุมชนผู้ใช้ Airbnb เจ้าของที่พักจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว และควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Airbnb หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Airbnb เร็วๆ นี้ Airbnb จะประกาศนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับเขตอำนาจศาลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ภายใต้หลักปฏิบัตินี้ ชุมชนเจ้าของที่พักในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดาจะต้องทำตามกฎเหล่านี้ เวลาพิจารณาผู้สนใจเข้าพักและให้บริการผู้เข้าพัก

เชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานภาพสมรส

 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้องไม่:
  • ปฏิเสธผู้เข้าพักเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานภาพสมรส
  • ตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานภาพสมรส
  • โพสต์ประกาศที่พักหรือมีถ้อยคำที่กีดกันหรือระบุความชอบหรือไม่ชอบผู้เข้าพักเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานภาพสมรส

อัตลักษณ์ทางเพศ

Airbnb ไม่กำหนดอัตลักษณ์ทางเพศของผู้ใช้ เราถือว่าอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคนจะเป็นไปตามที่ผู้ใช้ระบุไว้ในโพรไฟล์ และคาดหวังให้สมาชิกชุมชน Airbnb ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการเคารพการใช้สรรพนาม (เขา เธอ พวกเขา ฯลฯ) ที่ผู้ใช้ในชุมชนของเราอยากให้ใช้เมื่อกล่าวถึงพวกเขา

 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้องไม่:
  • ปฏิเสธการจองจากผู้เข้าพักเพราะเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ เว้นแต่เจ้าของที่พักจะต้องใช้พื้นที่ (เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือพื้นที่ส่วนกลาง) ร่วมกับผู้เข้าพัก
  • ตั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศ เว้นแต่เจ้าของที่พักจะต้องใช้พื้นที่ร่วมกับผู้เข้าพัก
  • โพสต์ประกาศที่พักหรือมีถ้อยคำที่กีดกันหรือระบุความชอบหรือไม่ชอบผู้เข้าพักเพราะเหตุแห่งเพศ เว้นแต่เจ้าของที่พักจะต้องใช้พื้นที่ร่วมกับผู้เข้าพัก
 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้อง:
  • เตรียมที่พักให้พร้อมสำหรับผู้เข้าพักที่มีเพศเดียวกับเจ้าของที่พัก (ไม่ใช่ต่างเพศ) ในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องใช้พื้นที่ร่วมกับผู้เข้าพัก

อายุและสถานภาพทางครอบครัว

 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้องไม่:
  • ตั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกต่าง หรือปฏิเสธการจองเพราะเหตุแห่งอายุหรือสถานภาพทางครอบครัว ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้อง:
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของที่พัก (หรือลักษณะที่ไม่มี) ซึ่งอาจทำให้ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าพักบางวัยหรือครอบครัวที่มีเด็กหรือทารก
  • ระบุข้อจำกัดของชุมชน (เช่น บ้านพักผู้สูงอายุ) กฎระเบียบ หรือกฎหมายไว้ในหน้าที่พัก หากมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดหรือครอบครัวที่มีเด็กหรือทารกเข้าพัก

ความบกพร่อง

 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้องไม่:
  • ปฏิเสธผู้เข้าพักเพราะเหตุแห่งความพิการหรือบกพร่อง
  • ตั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกต่างโดยพิจารณาจากเหตุแห่งความบกพร่อง
  • ตัดสินเองแทนผู้จะเข้าพักว่าที่พักนั้นตรงตามความต้องการของผู้เข้าพักที่มีปัญหาความบกพร่อง
  • ถามเกี่ยวกับระดับความบกพร่องหรือสาเหตุที่เกิดความบกพร่องนั้น หรือวิธีที่ใช้ในการดูแลความบกพร่อง อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เข้าพักพูดถึงความบกพร่องของตนเอง เจ้าของที่พักควร (และต้อง) คุยกับผู้เข้าพักว่าที่พักนี้ตรงกับความต้องการหรือไม่
  • ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่
  • เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม เช่น ค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง หากผู้เข้าพักต้องใช้สัตว์ช่วยเหลือ
  • โพสต์ประกาศที่พักหรือมีถ้อยคำที่กีดกันหรือระบุความชอบหรือไม่ชอบผู้เข้าพักเพราะเหตุแห่งความบกพร่อง
  • ปฏิเสธที่จะสื่อสารผ่านวิธีการที่เอื้อต่อผู้เข้าพัก เช่น ผู้ให้บริการระบบรีเลย์ (สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน) และอีเมล (สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ)
  • ปฏิเสธที่จะอำนวยความสะดวกหรือไม่ยืดหยุ่นตามสมควร เมื่อผู้เข้าพักที่มีความบกพร่องขอให้เปลี่ยนแปลงกฎของที่พักเล็กน้อย เช่น ให้ใช้ที่จอดรถใกล้ๆ ที่พักได้ เมื่อผู้เข้าพักร้องขอความช่วยเหลือนี้ เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักควรหารือกันเพื่อหาทางออกที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องและตรงตามความต้องการของผู้เข้าพัก
 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้อง:
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่มี (หรือไม่มี) ผู้เข้าพักที่มีความบกพร่องจะได้ประเมินถูกว่าที่พักนั้นตรงกับความต้องการหรือไม่

ความชอบส่วนบุคคล

 • เจ้าของที่พัก Airbnb ต้อง:
  • เจ้าของที่พัก Airbnb อาจปฏิเสธการจองได้หากเหตุนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่พัก Airbnb อาจปฏิเสธผู้เข้าพักที่มีสัตว์เลี้ยงหรือสูบบุหรี่ได้ หากไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • ขอให้ผู้เข้าพักปฏิบัติตามข้อห้ามในการบริโภคอาหารบางอย่างในที่พัก (เช่น เจ้าของที่พักที่ต้องปรุงอาหารตามหลักอาหารโคเชอร์หรือมังสวิรัติ อาจขอให้ผู้เข้าพักเคารพข้อจำกัดเหล่านี้) ต้องระบุข้อจำกัดเหล่านี้อย่างชัดเจนในกฎของที่พัก ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่พัก Airbnb อาจปฏิเสธผู้เข้าพักที่ต้องการสูบบุหรี่ในที่พัก หรือจำกัดจำนวนผู้เข้าพัก

เมื่อผู้เข้าพักถูกปฏิเสธ เจ้าของที่พักควรตระหนักว่าไม่มีใครชอบที่จะถูกปฏิเสธ แม้ว่าเจ้าของที่พักอาจจะมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธผู้เข้าพัก และสื่อสารอย่างชัดเจน แต่ก็อาจทำให้สมาชิกชุมชนรู้สึกถูกกีดกันหรือไม่ได้รับการต้อนรับ เจ้าของที่พักจึงควรพยายามทุกวิถีทางที่จะต้อนรับผู้เข้าพักทุกคน หากเราพบว่าเจ้าของที่พักปฏิเสธกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองอย่างมีรูปแบบชัดเจน (แม้จะมีเหตุผลอันชอบธรรม) โดยทำให้ผู้สนใจเข้าพักรู้สึกไม่ได้รับการต้อนรับจนบ่อนทำลายความเข้มแข็งของชุมชน Airbnb อาจระงับไม่ให้เจ้าของที่พักผู้นั้นใช้บริการของ Airbnb

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าของที่พักนอกสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา

นอกสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และแคนาดา มีบางประเทศหรือชุมชนที่อนุญาตหรือถึงขั้นมีข้อกำหนดให้แยกสถานที่พักตามเหตุแห่งสถานภาพสมรส ชาติกำเนิด เพศ หรือเพศวิถี ฯลฯ ซึ่งขัดกับหลักการต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา ในกรณีเช่นนี้ เราไม่ต้องการให้เจ้าของที่พักละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือรับผู้เข้าพัก ซึ่งอาจทำให้เจ้าของที่พักเสี่ยงที่จะถูกจับกุมหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินได้ เจ้าของที่พักในพื้นที่เหล่านี้ควรระบุข้อจำกัดนี้ในหน้าที่พัก ผู้สนใจเข้าพักจะได้ทราบถึงประเด็นปัญหา และ Airbnb จะได้ยืนยันความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวได้ ในการสื่อสารข้อจำกัดนี้ เจ้าของที่พักควรใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และไม่ส่อเสียดเหยียดหยาม เราไม่ยินยอมให้ใช้คำพูดใส่ร้ายและดูถูกในแพลตฟอร์มหรือชุมชนของเรา

จะเกิดอะไรขึ้นหากเจ้าของที่พักไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเราในพื้นที่นี้?

หากมีประกาศที่พักใดใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เราจะขอให้เจ้าของที่พักลบถ้อยคำดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันว่าเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้นโยบายนี้ และ Airbnb อาจจะดำเนินการลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นระงับการใช้บริการแพลตฟอร์ม Airbnb โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

ถ้าเจ้าของที่พักปฏิเสธผู้เข้าพักโดยไม่ชอบ เพราะเหตุลักษณะของกลุ่มที่กฎหมายคุ้มครอง หรือใช้ภาษาที่สื่อว่าการกระทำนั้นมาจากเหตุลักษณะที่ขัดต่อนโยบายนี้ Airbnb จะดำเนินการเพื่อบังคับใช้นโยบายนี้ ซึ่งอาจถึงขั้นระงับการใช้บริการแพลตฟอร์มนี้

ชุมชน Airbnb เติบโตและขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน แต่นโยบายและหลักปฏิบัติของเราก็จะยังคงสอดรับกับจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือ การสร้างชุมชนที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ต่างเคารพและให้เกียรติกัน ไม่ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใด สังคม ชุมชนของเรา และตัวเราเองคาดหวังไว้ไม่น้อยกว่านี้

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติจะบังคับใช้กับธุรกิจ Airbnb ทุกด้าน เนื่องด้วยบริการที่หลากหลายของ Airbnb จึงจำเป็นต้องมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ในที่นี้ เราได้รวบรวมข้อพิจารณาบางประการสำหรับกรณีเหล่านี้

เอ็กซ์พีเรียนซ์

ข้อยกเว้นทางเพศ:

 • ผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์อาจจัดกิจกรรมเฉพาะเพศได้ หากจำเป็นต้องให้พื้นที่นั้นปลอดภัย (ไม่ก่ออันตรายและไม่ผิดกฎหมาย) หรือเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือวัฒนธรรม

ความสะดวกในการเข้าถึง / ความบกพร่อง / สิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร:

ผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์อาจต้องสอบถามความสามารถของผู้เข้าร่วม หากกิจกรรมนั้นต้องใช้กำลัง หรือสอบถามความต้องการในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์:

 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอ็กซ์พีเรียนซ์ว่าต้องใช้กำลังมากน้อยอย่างไร ผู้เข้าร่วมจะได้ประเมินตัวเองถูกว่าพร้อมจะเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์นั้นหรือไม่
 • ให้ความสนใจผู้เข้าร่วมที่แจ้งว่ามีปัญหาความบกพร่องและ/หรือมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงเอ็กซ์พีเรียนซ์ และพิจารณาที่จะช่วยเหลือหรือจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร
 • พยายามจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะอาดตามสมควร หากคำขอนั้นไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจกรรมมากเกินไป
บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน