ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะให้เช่าที่พักกับ Airbnb ในฐานะบริษัทหรือจัดการข้อมูลบริษัทในบัญชีได้อย่างไร?

  เรายินดีต้อนรับที่พักของผู้ประกอบธุรกิจบริการต้อนรับ ตลอดจนผู้ให้บริการโรงแรมที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ Airbnb กำหนด

  วิธีให้เช่าที่พักกับ Airbnb ในฐานะบริษัทหรือธุรกิจ

  • ไปที่ Airbnb.com แล้วเลือกเจ้าของที่พัก
  • แล้วเลือกเพิ่มที่พักใหม่
  • ตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับที่พัก ซึ่งจะมีข้อหนึ่งถามว่า "คุณให้เช่าที่พักกับ Airbnb ในฐานะบริษัทหรือไม่?"
  • เลือกใช่ ฉันทำงานให้กับหรือประกอบธุรกิจบริการต้อนรับ
  • คลิกถัดไปเพื่อบันทึกคำตอบ แล้วดำเนินขั้นตอนลงประกาศที่พักกับ Airbnb

  วิธีเพิ่มข้อมูลบริษัทลงในบัญชีผู้ใช้ Airbnb ที่มีอยู่

  • ไปที่ Airbnb.com แล้วคลิกรูปโพรไฟล์
  • เลือกการตั้งค่าบัญชี
  • ใต้การตั้งค่าบัญชี ให้คลิกการตั้งค่าจากตัวเลือกที่แสดง
  • คลิกปุ่มสร้างบัญชีบริษัทใต้บัญชีบริษัท
  • เพิ่มข้อมูลบริษัทแล้วคลิกบันทึกรายละเอียดบริษัท

  วิธีแก้ไขหรือลบข้อมูลบริษัท

  • ไปที่ Airbnb.com แล้วคลิกรูปโพรไฟล์
  • เลือกการตั้งค่าบัญชี
  • ใต้การตั้งค่าบัญชี ให้คลิกการตั้งค่าจากตัวเลือกที่แสดง
  • แก้ไขข้อมูลบริษัทใต้บัญชีบริษัท
  • แล้วคลิกบันทึกรายละเอียดบริษัท
  • หากต้องการลบบัญชีบริษัท ให้คลิกนำบัญชีบริษัทออก
  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?