คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

เข้าร่วม Airbnb ในฐานะบริษัท หรือจัดการข้อมูลบริษัทในบัญชีผู้ใช้

We welcome listings hosted by professional hospitality providers on Airbnb, including hotels that meet our criteria.

To join Airbnb as a business or company:

 • Go to Airbnb.com and select Host
 • Select Add a new listing
 • You’ll be asked a series of questions about your place, one of which is "Do you host on Airbnb as part of a company?"
 • Select Yes, I work for or run a hospitality business
 • Select Next to save your answer and continue with listing your space on Airbnb

  To add your company’s information to an existing Airbnb account:

  • Go to Airbnb.com and click on your profile photo
  • Select Account
  • In the list of options under Account, select Professional hosting tools
  • In the Company section, click or tap Manage
  • Under Business details, click or tap Add Your Business Details
  • Add your company’s information and click or tap Save business details

   To update or remove your company’s information:

   • Go to Airbnb.com and click on your profile photo
   • Select Account
   • In the list of options under Account, select Professional hosting tools
   • In the Company section, click or tap Manage
   • Under Business details, update your info
   • Click or tap Save business details
   • To remove your company account, click or tap Remove company account
    บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

    บทความที่เกี่ยวข้อง

    ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
    เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน