คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

Airbnb มีระบบการจัดเก็บและนำส่งภาษีที่พักอย่างไร?

เราจัดเก็บและชำระภาษีที่พักในนามเจ้าของที่พักโดยอัตโนมัติในบางพื้นที่ ทั้งนี้ เจ้าของที่พักอาจต้องจัดเก็บและนำส่งภาษีที่พักเอง หากอยู่ในพื้นที่อื่นและพื้นที่ที่ระบุไว้ ซึ่ง Airbnb จัดเก็บภาษีที่พักที่เกี่ยวข้องให้เพียงบางส่วน

ไม่ว่าเราจะเก็บภาษีที่พักโดยอัตโนมัติหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อภาษีที่ต้องชำระหรือจำนวนเงินที่เจ้าของที่พักจะได้รับ คุณจะได้รับเงินเช่นเดิม คือ ค่าที่พักหักค่าบริการ Airbnb ที่เกี่ยวข้อง ระบบจัดเก็บและชำระภาษีอัตโนมัติช่วยให้การเก็บภาษีสะดวกขึ้นสำหรับทุกฝ่าย

บทความนี้ไม่มีผลกับโรงแรมที่ทำสัญญากับ Airbnb Travel, LLC สำหรับโรงแรมที่ทำสัญญากับ Airbnb Travel, LLC โปรดตรวจสอบว่ามีการเก็บภาษีที่พักอย่างไร โรงแรมที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ HotelTonight ในการเสนอห้องพักบน Airbnb เป็นการทำสัญญากับ Airbnb Travel, LLC หากไม่แน่ใจว่ากำลังทำสัญญากับหน่วยงานใด โปรดติดต่อเรา

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

ระบบจะระบุภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่ของที่พัก โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่พักว่าที่อยู่ถูกต้อง ถึงแม้ Airbnb จะมีระบบจัดเก็บและชำระภาษีที่พักในนามเจ้าของที่พักโดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจมีภาษีที่พักบางประเภทที่คุณต้องจัดเก็บเอง เช่น Airbnb อาจจะจัดเก็บภาษีระดับภูมิภาค แต่ไม่เก็บภาษีระดับท้องถิ่นในบางพื้นที่ และ Airbnb จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการเก็บภาษีเนื่องจากการพิมพ์ผิด

ตรวจสอบสิทธิในการเก็บภาษี

  1. ไปยังที่พัก แล้วเลือกที่พักที่ต้องการตรวจสอบ
  2. ในเครื่องมือแก้ไขประกาศที่พัก ให้คลิกแก้ไขการตั้งค่าที่ต้องการ
  3. คลิกภาษี

หากเราเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ ก็จะเห็นการตั้งค่าการเก็บภาษีในหน้านี้ ถ้าใต้ "ภาษี" ไม่มีส่วนของการเก็บภาษีท้องถิ่น เราจะไม่เก็บและชำระภาษีที่พักนั้นในนามของคุณโดยอัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบยอดรวมภาษีที่พัก

ดูภาษีที่พักที่จัดเก็บได้จากบัญชีเจ้าของที่พักในส่วนรายได้รวมใต้ประวัติการทำธุรกรรม ใบเสร็จของผู้เข้าพักทุกใบจะแสดงรายการภาษีที่พักแยกต่างหาก

ข้อบังคับอื่นๆ ด้านภาษี

ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับ รวมไปถึงกฎเกณฑ์ภาษีท้องถิ่นที่ใช้กับที่พักได้อย่างถูกต้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่มีผลบังคับใช้ในกรณีของคุณ โปรดสอบถามจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ข้อมูลที่ Airbnb จัดทำเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่พัก จึงขอแนะนำให้เจ้าของที่พักศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น รวมทั้งแจ้งยอดภาษีที่แน่นอนให้ผู้เข้าพักทราบก่อนจอง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน