ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

ความคุ้มครองสำหรับเจ้าของที่พักทุกคน ทุกที่พัก ทุกการจอง

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอาจให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000,000 เยน หากทรัพย์สินหรือที่พักของเจ้าของที่พักได้รับความเสียหายจากการเข้าพัก และยังอาจให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอาจให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000,000 เยน หากทรัพย์สินหรือที่พักของเจ้าของที่พักได้รับความเสียหายจากการเข้าพัก และยังอาจให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอาจให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000,000 เยน หากทรัพย์สินหรือที่พักของเจ้าของที่พักได้รับความเสียหายจากการเข้าพัก และยังอาจให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอาจครอบคลุม:

  • กรณีที่ที่พักได้รับความเสียหายจากการเข้าพัก
  • กรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3
  • กรณีที่เจ้าของที่พักต้องรับผิดในความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3
  • ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3
  • ค่าใช้จ่ายในการกำจัดกลิ่นหรือรอยเปื้อนบนทรัพย์สิน

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นไม่ครอบคลุม:

  • เงินสดและหลักทรัพย์ของเจ้าของที่พัก
  • ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของเจ้าของที่พัก
  • การสึกหรอตามการใช้งานปกติ
  • ค่าทำความสะอาดตามปกติ
ความคุ้มครองประกันภัยจำกัดเฉพาะเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นเท่านั้น เจ้าของที่พักต้องได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักตามกฎหมายที่บังคับใช้จึงจะได้รับความคุ้มครอง เจ้าของที่พักที่ต้องการรับเงินภายใต้ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นยินยอมให้ความร่วมมือกับ Airbnb และบริษัทประกันภัย รวมถึงจัดหาเอกสารแสดงความเสียหายที่ต้องการเรียกร้อง และยินยอมให้ตรวจสอบในบางกรณีหากจำเป็น

ที่พักบางประเภทอาจได้รับความคุ้มครองจำกัด เจ้าของที่พักอาจต้องการเก็บหรือนำของมีค่าออกจากที่พักเมื่อให้เช่าที่พัก และอาจซื้อประกันต่างหากเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินดังกล่าว

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นบางประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าสรุปประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น

หากต้องการขอสำเนากรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด โปรดติดต่อ Aon Japan Ltd. และระบุข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณ

วิธียื่นเคลม

วิธียื่นเคลม

สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการเคลมค่าเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรือที่พัก:

สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการเคลมค่าเสียหายต่อ
ทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรือที่พัก:

สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการเคลมค่าเสียหายต่อ
ทรัพย์สินส่วนตัวและ/หรือที่พัก:

1. รวบรวมหลักฐานความเสียหาย

ซึ่งอาจประกอบด้วยรูป วิดีโอ เอกสารประเมินมูลค่าความเสียหาย และ/หรือใบเสร็จ

2. ติดต่อผู้เข้าพักผ่านศูนย์แก้ปัญหาทันที

ในหน้าจอที่ให้เลือกเหตุผล โปรดเลือก “สิ่งของเสียหายหรือสูญหาย” จากนั้นให้รอผู้เข้าพักตอบกลับ หากผู้เข้าพักไม่ตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง ก็ขอให้ Airbnb เข้ามาช่วยได้

3. รับค่าชดเชยหรือให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ย

หากผู้เข้าพักไม่ยินยอมที่จะชำระเงินเต็มจำนวน คุณอาจมีสิทธิขอค่าชดเชยภายใต้ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น หลังจากติดต่อ Airbnb เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจะช่วยแนะนำทุกขั้นตอน

สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องรับผิดหรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:


ในกรณีที่ผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3 ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายหรือถูกขโมย ซึ่งกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อย และคุณต้องรับผิดตามกฎหมายหรือมีค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหาย คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนชุมชน หลังจากได้รับเอกสารประกอบและข้อมูลแล้ว Airbnb จะส่งต่อเคสนี้ไปยังบริษัทประกันภัยบุคคลที่ 3 และผู้ดูแลการเคลมของบุคคลที่ 3
ติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน

สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องรับผิดหรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:


ในกรณีที่ผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3 ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายหรือถูกขโมย ซึ่งกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อย และคุณต้องรับผิดตามกฎหมายหรือมีค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหาย คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนชุมชน หลังจากได้รับเอกสารประกอบและข้อมูลแล้ว Airbnb จะส่งต่อเคสนี้ไปยังบริษัทประกันภัยบุคคลที่ 3 และผู้ดูแลการเคลมของบุคคลที่ 3
ติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน

เรามีคำตอบให้คุณ

เรามีคำตอบให้คุณ

img

พร้อม Airbnb ที่พักแล้วหรือยัง?