การคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

การคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่น

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

img

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ความคุ้มครองความรับผิดสูงสุด 100 ล้านเยน ในกรณีที่บุคคลที่ 3 เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ความคุ้มครองความรับผิดสูงสุด 100 ล้านเยน ในกรณีที่บุคคลที่ 3 เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ความคุ้มครองความรับผิดสูงสุด 100 ล้านเยน ในกรณีที่บุคคลที่ 3 เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินระหว่างเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อาจครอบคลุม:

 • ความรับผิดในกรณีที่ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย
 • ความรับผิดหากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องรับผิดในความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ 3

 • ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ความคุ้มครองผู้จัด พนักงานที่ให้บริการ และบุคคลที่ 3 ที่ทำสัญญากับผู้จัดเพื่อดูแลสถานที่จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโปรแกรม

  ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ครอบคลุม:

 • อุบัติเหตุทางรถยนต์
 • ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากเชื้อราหรือมลพิษ
 • เหตุการณ์ที่เกิดโดยเจตนา (ไม่ใช่อุบัติเหตุ)

 • ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ได้ครอบคลุมความรับผิดทั้งหมด

  การจ่ายประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นบางประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าสรุปประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  หากต้องการขอสำเนากรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด โปรดติดต่อ Aon Japan Ltd. และระบุข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณ

  การเคลม

  หากต้องการยื่นเคลม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน เราจะติดต่อบุคคลที่ 3 ผู้ดูแลเรื่องการเคลมให้คุณ

  การเคลม

  หากต้องการยื่นเคลม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน เราจะติดต่อบุคคลที่ 3 ผู้ดูแลเรื่องการเคลมให้คุณ

  การเคลม

  หากต้องการยื่นเคลม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนชุมชน เราจะติดต่อบุคคลที่ 3 ผู้ดูแลเรื่องการเคลมให้คุณ