คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

การถ่ายรูปที่พักโดยช่างภาพมืออาชีพ

You’ve thought of it all—amenities, decor, even the personal touches that make a stay unforgettable. Time to share your gorgeous space! We have professional photographers stationed in many cities around the world to snap beautiful photos for your listing.

Find out more about our photography resources:

  1. Go to your Listings
  2. Click or tap a listing to see if professional photography is available in your area
  3. If professional photography is available, you can request and approve the price quote
  4. Learn about next steps and scheduling
  5. Get an idea of what to expect from a shoot

Before you request

If you’re planning to make changes to your space, don’t request a photo shoot until your changes are done. We only offer one professional photo shoot per listing, and it isn’t refundable once it’s started.

For more, check out our FAQs.

To qualify, you must have a verified phone number and email address on your profile.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน