Airbnb × PICC (People's Insurance Company of China)

แผนคุ้มครองเจ้าของที่พักในจีน

นอกจากเราจะสนับสนุนเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์แต่ละรายในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อให้ดำเนินธุรกิจผ่าน Airbnb ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จแล้ว เรายังร่วมมือกับ People’s Insurance Company of China (PICC) ให้บริการแผนคุ้มครองเจ้าของที่พักในจีนด้วย แผนนี้รวม 3 โปรแกรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับเจ้าของที่พักในจีน ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในจีน และประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีน เพื่อให้ขั้นตอนการเคลมประกันสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น หากต้องการเคลมประกันทรัพย์สินสำหรับเจ้าของที่พักในจีน โปรดไปที่แอพ Airbnb แล้วติดต่อเราจากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ โดยระบุคำค้นหาว่า "ประกันภัยทรัพย์สิน" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเคลม แต่หากต้องการเคลมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในจีนหรือประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีน โปรดไปที่แอพ Airbnb แล้วติดต่อเราจากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ โดยระบุคำค้นหาว่า "ประกันคุ้มครอง" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเคลม "แผนคุ้มครองโฮสต์ในจีน" จะใช้ได้กับคำสั่งซื้อสำหรับการเข้าพักในประเทศ/การเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2020 และเช็คเอาท์/สิ้นสุดการเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2022 (รวมถึงวันดังกล่าว)