นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

พันธสัญญาด้านการรวมเข้าด้วยกันและความเคารพของเรา

Airbnb ที่แก่นกลางเป็นชุมชนเปิดที่ทุ่มเทให้กับการนำโลกมาใกล้กันมากขึ้นโดยการส่งเสริมประสบการณ์มีความหมายร่วมกันของคนจากทั่วทุกมุมโลก ชุมชนของเราประกอบด้วยคนหลายล้านคนจากทุกประเทศในโลกนี้ Airbnb เป็นชุมชนหลากหลายอย่างเหลือเชื่อที่นำคนจากวัฒนธรรม ค่านิยมและประเพณีต่างๆ มารวมตัวกัน

ชุมชน Airbnb มุ่งมั่นสร้างโลกที่คนจากหลายที่มารู้สึกได้รับการต้อนรับและความเคารพดี ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางมาไกลจากบ้านมากเพียงใดก็ตาม ความมุ่งมั่นนี้ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก Airbnb ซึ่งคือการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการเคารพ ความมุ่งมั่นร่วมกันของเราต่อหลักการเหล่านี้ทำให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกได้รับการต้อนรับดีบนแพลตฟอร์ม Airbnb ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร มาจากไหน นับถือศาสนาอะไรหรือรักใครก็ตาม Airbnb ตระหนักว่าบางเขตอำนาจอนุญาตหรือกำหนดให้มีความแตกต่างของบุคคลตามปัจจัย เช่น ประเทศที่มา เพศ สถานะสมรสหรือการโน้มเอียงทางเพศ และ Airbnb ไม่กำหนดให้เจ้าของที่พักละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือดำเนินการที่อาจทำให้พวกเขามีความผิดทางกฎหมาย Airbnb จะให้แนวทางเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนนโยบายการไม่แบ่งแยกนี้ให้แสดงการอนุญาตและข้อกำหนดดังกล่าวในเขตอำนาจที่มีการอนุญาตและข้อกำหนดนั้นๆ

เราไม่เชื่อว่าบริษัทหนึ่งสามารถสั่งการให้มีความกลมเกลียวของผู้คนทั้งหมดได้ แต่เราเชื่อว่าชุมชน Airbnb สามารถสนับสนุนการเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในวัฒนธรรมทั้งหมด เราทุกคนยังมุ่งมั่นทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อช่วยกำจัดการลำเอียง การแบ่งแยกและการไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไปที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบจากแพลตฟอร์มของเรา กฎหมายอาจกำหนดให้เราสนับสนุน และและเราเองต้องการสนับสนุนวัฒนธรรมภายในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพักและคนที่เพียงกำลังพิจารณาว่าจะใช้แพลตฟอร์มของเราหรือไม่ ดังนั้นเราจึงไม่เพียงสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎเท่านั้น ดังนั้นเราทุกคน พนักงาน Airbnb เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักตกลงอ่านและดำเนินการตามนโยบายต่อไปนี้เพื่อเสริมสร้างชุมชนของเราและทำให้ภารกิจของเราในการตรวจให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถรู้สึกคุ้นเคยและได้รับการต้อนรับดีไม่ว่าในที่ใดก็ตาม

 • การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง – เราต้อนรับผู้เข้าพักจากทุกที่มาด้วยบริการแท้จริงและใจที่เปิดกว้าง การเข้าร่วม Airbnb ในฐานะเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เราไม่อนุญาตการลำเอียง การมีอคติ การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ และความเกลียดชังบนแพลตฟอร์มหรือในชุมชนของเรา เจ้าของที่พักต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่ห้ามการแบ่งแยกตามปัจจัย เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประเทศที่มา และปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุด้านบน เรามุ่งมั่นทำมากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
 • การเคารพ – เราเคารพกันและกันในการติดต่อพูดคุยและการพบปะกันของเรา Airbnb เข้าใจว่ากฎหมายท้องถิ่นและแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมแตกต่างกันไปทั่วโลกและคาดหวังให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและติดต่อพูดคุยกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน แม้แต่เมื่อมุมมองอาจไม่แสดงให้เห็นความเชื่อหรือลักษณะการถูกเลี้ยงดูมาของพวกเขา สมาชิกของ Airbnb นำความหลากหลายทางที่มา ประสบการณ์ ความเชื่อและธรรมเนียมที่เหลือเชื่อมาสู่ชุมชนของเรา Airbnb เชื่อมโยงผู้คนจากที่มาต่างๆ และเสริมสร้างความเข้าใจและการชื่นชมมากขึ้นในคุณลักษณะทั่วไปที่มนุษย์ทุกคนมีและพยายามกำจัดการมีอคติที่เกิดจากความคิดเห็นผิด การให้ข้อมูลผิดและการเข้าใจผิด

แนวทางเฉพาะสำหรับเจ้าของที่พักในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ในฐานะเรื่องทั่วไป เราจะทำความคุ้นเคยกับกฎหมายรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นที่บังคับใช้ทั้งหมดที่บังคับใช้กับที่พักอาศัยและสถานที่พักสาธารณะทั้งหมด เจ้าของที่พักควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Airbnb หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อผูกพันของพวกเขาในการปฏิบัติตามนโยบายไม่แบ่งแยก Airbnb นี้ Airbnb จะเผยแพร่แนวทางนโยบายการแบ่งแยกเพิ่มเติมสำหรับเขตอำนาจนอกประเทศสหรัฐในอนาคตอันใกล้ ชุมชนเจ้าของที่พักของเราในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะทำตามกฎเหล่านี้เมื่อมีผู้ส่งคำขอจองรวมถึงขณะที่ผู้เข้าพักอยู่ในที่พัก

เชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ประเทศที่มา ศาสนา การโน้มเอียงทางเพศ เพศหรือสถานะสมรส

 • เจ้าของที่พัก Airbnb จะไม่
  • ปฏิเสธผู้เข้าพักตามเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ประเทศที่มา ศาสนา การโน้มเอียงทางเพศ เพศหรือสถานะสมรส
  • ตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างไปตามเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ประเทศที่มา ศาสนา การโน้มเอียงทางเพศ เพศหรือสถานะสมรส
  • ลงประกาศที่พักใดก็ตามหรือพูดอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้เข้าพักท้อใจหรือระบุการชอบผู้เข้าพักรายใดก็ตามมากกว่าหรือน้อยกว่าตามเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ประเทศที่มา ศาสนา การโน้มเอียงทางเพศ เพศหรือสถานะสมรส

เพศ

 • เจ้าของที่พัก Airbnb จะไม่
  • ปฏิเสธการให้เช่าที่พักแก่ผู้เข้าพักตามเพศ ยกเว้นถ้าเจ้าของที่พักใช้พื้นที่อาศัย (เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว หรือพื้นที่ใช้ร่วมกัน) ร่วมกับผู้เข้าพัก
  • ตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างไปตามเพศ ยกเว้นถ้าเจ้าของที่พักใช้พื้นที่อาศัยร่วมกับผู้เข้าพัก
  • ลงประกาศที่พักใดก็ตามหรือพูดอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้เข้าพักท้อใจหรือระบุการชอบผู้เข้าพักรายใดก็ตามมากกว่าหรือน้อยกว่าตามเพศ ยกเว้นถ้าเจ้าของที่พักใช้พื้นที่อาศัยร่วมกับผู้เข้าพัก
 • เจ้าของที่พัก Airbnb จะ
  • ทำให้ที่พักว่างสำหรับผู้เข้าพักที่มีเพศเดียวกับเจ้าของที่พักและไม่ใช่อีกเพศหนึ่ง หากเจ้าของที่พักใช้พื้นที่อาศัยร่วมกับผู้เข้าพัก

ความพิการ

 • เจ้าของที่พัก Airbnb จะไม่
  • ปฏิเสธผู้เข้าพักเนื่องจากความพิการจริงหรือที่รับรู้
  • ตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างไปตามความพิการของผู้เข้าพัก
  • ตัดสินเกี่ยวกับว่าที่พักแห่งหนึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักหรือไม่โดยพิจารณาความพิการของผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักรายนี้
  • ซักถามเกี่ยวกับการมีอยู่หรือความรุนแรงของความพิการของผู้เข้าพัก หรือวิธีที่ใช้เพื่อจัดการความพิการใดๆ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักกล่าวถึงความพิการของเขาหรือเธอ เจ้าของที่พักสามารถและควรพูดคุยกับผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักว่าที่พักของเขามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักหรือไม่
  • ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนย้าย
  • เก็บค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นกับผู้เข้าพักที่พิการมากขึ้น
  • ลงประกาศที่พักใดก็ตามหรือพูดอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้เข้าพักท้อใจหรือระบุการชอบผู้เข้าพักรายใดก็ตามมากกว่าหรือน้อยกว่าตามความพิการของผู้เข้าพัก
  • ปฏิเสธที่จะสื่อสารกับผู้เข้าพักผ่านวิธีที่เข้าถึงได้ รวมถึงผู้ให้บริการคนพิการทางการได้ยิน (สำหรับคนที่มีปัญหาการได้ยิน) และอีเมล (สำหรับคนที่มีปัญหาการมองเห็นโดยใช้เครื่องอ่านหน้าจอ)
  • ปฏิเสธที่จะให้ที่พักที่สมเหตุสมผล รวมถึงความยืดหยุ่นเมื่อผู้เข้าพักที่พิการร้องขอการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกฎของที่พักของคุณ เช่นการพาสัตว์บริการที่จำเป็นสำหรับเขาเนื่องจากความพิการของเขามาด้วย หรือการใช้ที่จอดรถที่มีอยู่ใกล้ที่พัก เมื่อผู้เข้าพักขอที่พักดังกล่าว เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักควรพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจและเพื่อให้ที่พักมีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพัก
 • เจ้าของที่พัก Airbnb จะ
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะการเข้าถึงที่พักได้ (หรือการไม่มีคุณลักษณะดังกล่าว) ที่ช่วยให้ผู้เข้าพักที่พิการสามารถประเมินด้วยตัวเองว่าที่พักที่เหมาะสำหรับความต้องการเฉพาะของเขาหรือไม่

ความชอบส่วนตัว

 • เจ้าของที่พัก Airbnb จะ
  • ยกเว้นที่กล่าวด้านบน เจ้าของที่พัก Airbnb จะปฏิเสธที่จะให้เช่าที่พักตามปัจจัยที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ ตัวอย่างเช่น ยกเว้นเมื่อกฎหมายห้ามไว้ เจ้าของที่พัก Airbnb จะปฏิเสธที่จะให้เช่าที่พักแก่ผู้เข้าพักเช่าที่มีสัตว์เลี้ยงมาด้วยหรือผู้เข้าพักที่สูบบุหรี่
  • กำหนดให้ผู้เข้าพักเคารพขีดจำกัดด้านอาหารที่บริโภคในที่พัก (เช่นเจ้าของที่พักที่มีครัวโคเชอร์หรือมังสวิรัติอาจกำหนดให้ผู้เข้าพักเคารพขีดจำกัดเหล่านั้น)
  • ไม่มีอะไรในนโยบายนี้ที่ห้ามเจ้าของที่พักไม่ให้ปฏิเสธผู้เข้าพักตามคุณลักษณะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือเกี่ยวกับอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่พัก Airbnb สามารถปฏิเสธผู้เข้าพักที่ต้องการสูบบุหรี่ในที่พักหรือตั้งข้อจำกัดต่อจำนวนผู้เข้าพักในที่พัก

เมื่อผู้เข้าพักได้รับการปฏิเสธ เจ้าของที่พักควรตระหนักว่าไม่มีใครชอบการถูกปฏิเสธ เจ้าของที่พักอาจมีและชี้แจงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและสมเหตุสมผลสำหรับการปฏิเสธผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพัก แต่อาจทำให้สมาชิกชุมชนรู้สึกไม่ได้รับการต้อนรับหรือแบ่งแยก เจ้าของที่พักควรพยายามต้อนรับผู้เข้าพักจากทุกที่มา เจ้าของที่พักที่แสดงรูปแบบการปฏิเสธผู้เข้าพักจากกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครอง (ถึงแม้จะชี้แจงเหตุผลที่สมเหตุสมผลแล้ว) บั่นทอนความแข็งแกร่งของชุมชนของเราโดยทำให้ผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักรู้สึกไม่ได้รับการต้อนรับ และ Airbnb อาจระงับบัญชีบนแพลตฟอร์ม Airbnb ของเจ้าของที่พักที่แสดงรูปแบบดังกล่าว

แนวทางเฉพาะสำหรับเจ้าของที่พักนอกสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

บางประเทศหรือบางชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปอาจอนุญาตหรือกำหนดให้มีการจำแนกประเภทที่พักอาศัยตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น สถานะสมรส ประเทศที่มา เพศหรือรสนิยมทางเพศ ซึ่งละเมิดปรัชญาการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทั่วไปของเรา ในกรณีเหล่านี้ เราไม่บังคับให้เจ้าของที่พักต้องละเมิดกฎหมายท้องถิ่น หรือยอมรับผู้เข้าพักที่อาจทำให้เจ้าของที่พักมีความเสี่ยงจริงและพิสูจน์ได้ว่าจะถูกจับ หรือได้รับอันตรายทางกายภายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของเจ้าของที่พัก เจ้าของที่พักในพื้นที่ดังกล่าวควรระบุข้อจำกัดเกี่ยวกับผู้เข้าพักไว้ในประกาศที่พักเพื่อให้ผู้ที่สนใจจองที่พักทราบว่ามีปัญหาดังกล่าว ซึ่ง Airbnb ยืนยันได้ว่าจำเป็นต้องกระทำเช่นนั้น ในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าว เจ้าของที่พักควรใช้คำที่ชัดเจน เป็นจริง และไม่เสื่อมเสีย เราไม่ยอมรับคำพูดให้ร้ายดูถูกในแพลตฟอร์มและชุมชนของเรา

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของที่พักไม่ปฏิบัติตามนโยบายของพวกเขาในพื้นที่นี้

หากที่พักแห่งหนึ่งมีภาษาที่ขัดแย้งกับนโยบายการไม่แบ่งแยกนี้ เจ้าของที่พักจะถูกขอให้ลบภาษานั้นออกและยืนยันว่าเขาเข้าใจและมีเจตนาปฏิบัติตามนโยบายนี้และหลักการสนับสนุนนโยบายนี้ Airbnb ยังอาจใช้วิจารณญาณดำเนินการแทรกแซงและอาจระงับบัญชีบนแพลตฟอร์ม Airbnb ของเจ้าของที่พักรายนั้น

หากเจ้าของที่พักปฏิเสธผู้เข้าพักอย่างไม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครองหรือใช้ภาษาที่แสดงว่าการกระทำของเขาหรือเธอได้รับแรงจูงใจจากปัจจัยที่นโยบายนี้ห้ามไว้ Airbnb จะดำเนินการบังคับใช้นโยบายนี้และอาจระงับบัญชีบนแพลตฟอร์ม Airbnb ของเจ้าของที่พักรายนั้น

ในขณะที่ชุมชน Airbnb เติบโต เราจะตรวจให้แน่ใจต่อไปว่านโยบายและการปฏิบัติของ Airbnb สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญที่สุดของเรา ซึ่งก็คือการตรวจให้แน่ใจว่าผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักรู้สึกได้รับการต้อนรับดีและได้รับการเคารพในการติดต่อพูดคุยทั้งหมดของพวกเขาโดยใช้แพลตฟอร์ม Airbnb คนทั่วไป ชุมชนของเราและเราเองคาดหวังสิ่งเดียวกันนี้ไม่น้อยไปกว่ากัน