ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เจ้าของที่พักในสหรัฐอเมริกาต้องรู้

  ดูว่ากฎระเบียบใหม่ของ IRS มีผลต่อการยื่นภาษีปี 2022 ของคุณอย่างไร
  โดย Airbnb วันที่ 24 ก.พ. 2021
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 9 ธ.ค. 2021

  ไฮไลท์

  • กฎการรายงาน IRS ใหม่ในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลต่อการยื่นภาษีของคุณสำหรับปี 2022

  • แจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีให้ Airbnb ทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือบล็อคการรับเงิน

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มภาษี การหักเงินที่อาจเกิดขึ้น และการยื่นภาษี

  เราขอแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการเกี่ยวกับกฎระเบียบของ IRS ที่อาจมีผลต่อการยื่นภาษีของคุณสำหรับปี 2022 สรุปสั้นๆ คุณต้องให้ข้อมูลผู้เสียภาษีของตัวเองและบุคคลอื่นที่ได้รับเงินโดยตรงจากบัญชีผู้ใช้ Airbnb ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้การรับเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แล้วยังรับการจองใหม่ได้โดยไม่มีสะดุด

  การแจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีให้ Airbnb ทราบ

  ตั้งแต่ก่อนเราได้ออกแบบฟอร์ม 1099 ให้เจ้าของที่พักที่มีรายได้มากกว่า $20,000 ต่อปีและมีการจองหรือธุรกรรม 200 ครั้งเท่านั้น แต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติแผนการช่วยเหลือชาวอเมริกัน (American Rescue Plan Act) กำหนดให้ Airbnb ออกแบบฟอร์ม 1099 แก่เจ้าของที่พักทุกคนที่มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ $600 ขึ้นไปจากการจอง

  คุณต้องแจ้งข้อมูลผู้เสียภาษี เราจะได้เตรียมเอกสารภาษีให้ ซึ่งจะใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีเท่านั้น

  หากเราไม่มีข้อมูลผู้เสียภาษีของคุณ ระบบจะบล็อคปฏิทินไม่ให้รับการจองในอนาคตและระงับการรับเงินที่มีกำหนดจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 เป็นต้นไป และอาจมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายสูงสุด 30% สำหรับการรับเงินในปี 2022 ด้วย*

  การใช้ 1099 เพื่อรายงานรายได้

  หนึ่งในเอกสารภาษีที่เจ้าของที่พักหลายคนถามถึงคือแบบฟอร์ม 1099-K ซึ่งใช้รายงานธุรกรรมการชำระเงินเฉพาะอย่างต่อ IRS เช่น การให้เช่าที่พักใน Airbnb

  ควรแจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีไว้ เราจะได้ออก 1099-K อย่างถูกต้อง หากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องในแบบฟอร์ม คุณอาจยื่นภาษีผิดพลาดและเคลมภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืนได้ยาก

  Airbnb จะดูหลายๆ ปัจจัยว่าต้องส่งแบบฟอร์ม 1099-K ให้คุณหรือไม่ เราจะส่งแบบฟอร์ม 1099-K สำหรับปี 2021 ให้ หากคุณมีคุณสมบัติตามต่อไปนี้ทั้งหมด:

  • คุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือดำเนินการในฐานะนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ
  • รายได้รวมของคุณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021 เกิน $20,000
  • คุณมีการทำธุรกรรมตั้งแต่ 200 ครั้งขึ้นไปในช่วงปีปฏิทิน 2021

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป กฎหมายรัฐบาลกลางกำหนดให้ขยายข้อกำหนดการรายงานของเราให้ครอบคลุมรายได้ของเจ้าของที่พักจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Airbnb จะส่งแบบฟอร์ม 1099-K สำหรับปี 2022 ให้ หากคุณมีคุณสมบัติตามทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้:

  • คุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือดำเนินการในฐานะนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ
  • รายได้รวมของคุณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2022 เกิน $600
  คุณต้องแจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีให้ Airbnb ทราบ เราถึงจะออกเอกสารรายงานภาษีที่ถูกต้องได้

  โดยปกติ แบบฟอร์ม 1099-K สำหรับปีก่อนจะแสดงในบัญชีผู้ใช้ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ส่วนการชำระเงินและการรับเงิน จึงควรหมั่นเช็คกล่องข้อความในช่วงดังกล่าว และเราจะส่งสำเนาไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้ในข้อมูลผู้เสียภาษีด้วย เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแบบฟอร์มภาษี

  ค้นหารายได้ Airbnb ของคุณ

  ธุรกรรมการรับเงินทั้งหมดในปีปฏิทิน รวมถึงรายได้รวมและรายได้สุทธิ จะแสดงอยู่ในสรุปรายได้ของคุณ

  • รายได้รวม: รายได้รวมคือยอดรวมที่ได้รับก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือปรับปรุงยอด เช่น ค่าบริการ Airbnb และการยกเลิกการจอง ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินลดลง
  • รายได้สุทธิ: รายได้สุทธิคือยอดรวมของรายได้ที่ได้รับหักค่าบริการ Airbnb และการปรับปรุงยอด (การปรับเปลี่ยนการจอง การคืนเงินให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม ฯลฯ)

  หากต้องการดูข้อมูลเจาะจง ก็กรองดูธุรกรรมตามวิธีรับเงิน ที่พัก และวันที่ได้ในหน้าประวัติการทำธุรกรรม นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกให้ดาวน์โหลดไฟล์ .csv ที่เปิดได้โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตมาตรฐาน เช่น Microsoft Excel, Google Sheets หรือ Apple Numbers

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหารายได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

  การคำนวณยอดลดหน่อนภาษี

  รายได้จาก Airbnb บางส่วนอาจไม่ต้องเสียภาษี เมื่อคุณเริ่มขั้นตอนยื่นภาษี ก็อย่าลืมดูว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่อาจนำมาหักลดหย่อนได้บ้าง รวมถึง:

  • การชำระค่าเช่าหรือหนี้จำนองรายเดือน
  • สาธารณูปโภค เช่น แก๊ส ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตที่ใช้ระหว่างการเข้าพัก
  • ประกันภัยที่พัก
  • การซ่อมแซม เช่น ค่าซ่อมหน้าต่างที่ชำรุดหรือก๊อกน้ำรั่วซึม
  • บริการทำความสะอาดและอุปกรณ์
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมศึกษาวิธีจัดการที่พัก

  การยื่นภาษีให้ลุล่วง

  เราหวังว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณดำเนินการด้านภาษีได้อย่างมั่นใจ

  นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อรับความช่วยเหลือ** กระบวนการนี้สำคัญและมีกฎพิเศษหลายประการที่ต้องคำนึงถึง เราเองก็ต้องการให้เจ้าของที่พักทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีในแต่ละปี

  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษี ก็หาคำตอบในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานรายได้ การหักเงินที่อาจเกิดขึ้น และวิธีค้นหาแบบฟอร์มภาษี ทั้งหมดนี้ดูได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ

  *เปอร์เซ็นต์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามสถานะการมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

  **คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ: การเตรียมยื่นภาษีเป็นเรื่องซับซ้อน จึงควรค้นคว้าข้อมูลเองด้วยเมื่อได้รับคำแนะนำ Airbnb ไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีหรือเรื่องอื่นใดจากหน่วยงานภายนอก

  ไฮไลท์

  • กฎการรายงาน IRS ใหม่ในสหรัฐอเมริกาอาจมีผลต่อการยื่นภาษีของคุณสำหรับปี 2022

  • แจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีให้ Airbnb ทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือบล็อคการรับเงิน

  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มภาษี การหักเงินที่อาจเกิดขึ้น และการยื่นภาษี

  Airbnb
  24 ก.พ. 2021
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ