หารายได้เพื่อทำสิ่งที่รักด้วยการให้เช่าที่พักกับ Airbnb
ต้อนรับผู้คนเข้าสู่ชุมชนของคุณและช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
3 วิธีในการให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb
3 วิธีในการให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb

ให้เช่าที่พัก

ไม่ว่าจะมีกระท่อมบนภูเขาหรือมีห้องว่าง คุณก็มีรายได้เพิ่มขึ้นได้จากการต้อนรับผู้เข้าพัก

ช่วยเพื่อนบ้านจัดการที่พัก

ไม่มีบ้านให้เช่าก็ไม่เป็นไร มาหารายได้ด้วยการช่วยผู้อื่นจัดการที่พักในฐานะผู้ช่วยเจ้าของที่พักในชุมชน

จัดประสบการณ์ไม่เหมือนใคร

แบ่งปันสิ่งที่คุณรัก ความเชี่ยวชาญ และสิ่งพิเศษเกี่ยวกับเมืองของคุณ โดยพานักเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้น
แล้วคุณจะหลงรักการให้เช่าที่พัก

รายได้พิเศษ

ไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อนำเงินไปซ่อมบ้านหรือเพื่อทริปในฝัน รายได้เสริมตรงนี้ช่วยเติมเต็มความฝันให้คุณได้

การสนับสนุน

มีทั้งเคล็ดลับและเครื่องมือ และเชื่อมต่อกับเจ้าของที่พักเช่นคุณจากทั่วโลก

ความยืดหยุ่น

คุณสามารถตั้งราคาและตัดสินใจเองได้ว่าจะให้เช่าที่พักเมื่อไรหรือบ่อยเพียงใด