การคุ้มครองเจ้าของที่พัก

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb

หากผู้เข้าพักสร้างความเสียหายต่อที่พักหรือทรัพย์สินของคุณระหว่างการเข้าพักและไม่ได้ให้ค่าชดเชย คุณอาจได้รับการคุ้มครองความเสียหายสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หากผู้เข้าพักสร้างความเสียหายต่อที่พักหรือทรัพย์สินของคุณระหว่างการเข้าพักและไม่ได้ให้ค่าชดเชย คุณอาจได้รับการคุ้มครองความเสียหายสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พักทั่วโลกโดยอัตโนมัติ*
คุ้มครองเจ้าของที่พักตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์
คุ้มค่ากว่าใครในธุรกิจการเดินทาง

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

อะไรบ้างที่คุ้มครอง?

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb อาจคุ้มครอง:

  • ความเสียหายต่อที่พักอันเนื่องมาจากผู้เข้าพัก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณอันเนื่องมาจากผู้เข้าพัก
  • ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ช่วยเหลือของผู้เข้าพัก

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ไม่คุ้มครอง:

  • เงินสดและหลักทรัพย์ถูกขโมย (เช่น พันธบัตรออมทรัพย์ ใบหุ้น)
  • ความเสียหายจากการสึกหรอตามปกติ
  • การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น (ซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองจากประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก)

ให้เช่าที่พักได้อย่างมั่นใจ

การยืนยันตัวตน

คุณกำหนดให้ผู้เข้าพักยืนยันตัวตนก่อนจองที่พักได้ ผู้เข้าพักอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ Airbnb ตรวจสอบ เช่น บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ

การสื่อสารที่ปลอดภัย

หากมีปัญหาเกิดขึ้น ให้สื่อสารกับผู้เข้าพักและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความที่ปลอดภัยของเรา หากแก้ปัญหาร่วมกันไม่ได้ การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักจะเข้ามาช่วยคุณ

บริการสนับสนุน 24 ชั่วโมงทุกวัน

หากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ ทรัพย์สิน หรือผู้เข้าพัก ทีมสนับสนุนชุมชนทั่วโลกของเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันตัดสินใจเข้าร่วม Airbnb เพราะถ้าเกิดปัญหาหรือความเสียหายขึ้น ก็อุ่นใจว่ามีอะไรคุ้มครอง”
การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันตัดสินใจเข้าร่วม Airbnb เพราะถ้าเกิดปัญหาหรือความเสียหายขึ้น ก็อุ่นใจว่ามีอะไรคุ้มครอง”

เดนนิส เจ้าของที่พักในลอนดอน

เดนนิส เจ้าของที่พักในลอนดอน

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันตัดสินใจเข้าร่วม Airbnb เพราะถ้าเกิดปัญหาหรือความเสียหายขึ้น ก็อุ่นใจว่ามีอะไรคุ้มครอง”
การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันตัดสินใจเข้าร่วม Airbnb เพราะถ้าเกิดปัญหาหรือความเสียหายขึ้น ก็อุ่นใจว่ามีอะไรคุ้มครอง”

เดนนิส เจ้าของที่พักในลอนดอน

เดนนิส เจ้าของที่พักในลอนดอน

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วโลก

เคล็ดลับความปลอดภัย: ตรวจสอบโพรไฟล์ผู้เข้าพัก

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าพักเพิ่มเติมก่อนตอบรับคำขอจอง ดูได้ที่โพรไฟล์หรืออ่านรีวิวจากเจ้าของที่พักที่ผ่านมา เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะรีวิวให้กันได้ก็ต่อเมื่อผู้เข้าพักเช็คเอาท์ จึงมั่นใจได้ว่ารีวิวที่เห็นนั้นมาจากประสบการณ์จริง

เคล็ดลับความปลอดภัย: ตรวจสอบโพรไฟล์ผู้เข้าพัก

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าพักเพิ่มเติมก่อนตอบรับคำขอจอง ดูได้ที่โพรไฟล์หรืออ่านรีวิวจากเจ้าของที่พักที่ผ่านมา เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะรีวิวให้กันได้ก็ต่อเมื่อผู้เข้าพักเช็คเอาท์ จึงมั่นใจได้ว่ารีวิวที่เห็นนั้นมาจากประสบการณ์จริง

วิธียื่นเรื่องขอค่าชดเชย

1. รวบรวมหลักฐานความเสียหาย

ซึ่งอาจประกอบด้วยรูป วิดีโอ เอกสารประเมินมูลค่าความเสียหาย และ/หรือใบเสร็จ

2. ติดต่อผู้เข้าพักผ่านศูนย์แก้ปัญหา

ขอค่าชดเชยภายใน 14 วันนับจากวันที่เช็คเอาท์ หรือก่อนที่ผู้เข้าพักคนถัดไปจะเช็คอิน แล้วแต่ว่าวันใดมาถึงก่อน ซึ่งผู้เข้าพักมีเวลาตอบกลับคำขอภายใน 72 ชั่วโมง

3. ขอค่าชดเชยหรือให้ Airbnb มาช่วยไกล่เกลี่ย

หากผู้เข้าพักไม่ยินยอมที่จะชำระเงินเต็มจำนวน คุณอาจมีสิทธิขอค่าชดเชยภายใต้การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนจะช่วยแนะนำทุกขั้นตอน

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

เรามีคำตอบให้คุณแล้ว

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb คืออะไร?

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ให้ความคุ้มครองเจ้าของที่พักสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้เข้าพักสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นมูลค่ามากกว่าเงินประกันความเสียหาย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือหากไม่มีการประกันความเสียหายในส่วนนี้

โปรแกรมการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักไม่คุ้มครองเงินสดและหลักทรัพย์ ของสะสม งานศิลปะหายาก เครื่องเพชร สัตว์เลี้ยง หรือความรับผิดส่วนบุคคล เราจึงขอแนะนำให้เจ้าของที่พักเก็บรักษาหรือนำของมีค่าออกไปไว้ที่อื่นเวลาให้เช่าที่พัก นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ไม่ได้คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการสึกหรอตามการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักคืออะไร?

โปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักจะให้ความคุ้มครองความรับผิดหลักมูลค่าสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่ 3 สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักในที่พัก Airbnb

ความคุ้มครองนี้มีวงเงินจำกัดสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อที่พัก โดยอาจมีเงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นบางประการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักและประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของ Airbnb แตกต่างกันอย่างไร?

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักและประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักเป็นโปรแกรมแยกกัน 2 ประเภทที่ Airbnb มีให้ เพื่อช่วยคุ้มครองเจ้าของที่พักในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก: การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ห้องพัก หรือบ้านของเจ้าของที่พักอันเนื่องมาจากผู้เข้าพัก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักไม่ใช่ประกันภัย และใช้แทนประกันภัยของเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าไม่ได้

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก: โปรแกรมประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักเป็นการประกันภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองเจ้าของที่พักในกรณีที่บุคคลที่ 3 เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โปรแกรมนี้จะให้ความคุ้มครองกับเจ้าของที่พักทุกคน ไม่ว่าจะทำประกันภัยอื่นไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม โดยจะทำหน้าที่เป็นประกันภัยหลักซึ่งคุ้มครองกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพัก Airbnb เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะขอค่าชดเชยภายใต้การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักได้อย่างไร?

โดยปกติแล้ว เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะตกลงแก้ปัญหากันเองผ่านศูนย์แก้ปัญหาของเรา หากยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดแจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้เข้าพักทราบแล้วส่งคำขอให้ชำระเงินที่ศูนย์แก้ปัญหาของเรา

หากแก้ปัญหาที่มีกับผู้เข้าพักไม่ได้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักก่อน โปรดทราบว่าคุณจะต้องส่งคำขอภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้เข้าพักเช็คเอาท์ หรือก่อนที่ผู้เข้าพักคนใหม่จะเช็คอิน แล้วแต่ว่าวันใดมาถึงก่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันภัยของเจ้าของบ้านจะใช้ร่วมกับประกันคุ้มครองของ Airbnb อย่างไร?

ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของ Airbnb เป็นการรับประกันหลักและให้ความคุ้มครองการรับผิดแก่เจ้าของที่พักและเจ้าของบ้าน (หากมี) ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นบางประการ

หากมีคำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์นี้ที่ใช้ร่วมกับประกันภัยของเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าได้ โปรดสอบถามผู้รับประกันภัยของคุณ บางกรมธรรม์อาจคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้ให้เช่าจากการฟ้องร้องในบางกรณีที่เป็นผลมาจากการบาดเจ็บของผู้เข้าพัก แต่กรมธรรม์อื่นๆ ไม่คุ้มครอง ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ผู้รับประกันทราบถึงการให้เช่าที่พักของคุณ แม้ว่าการรับผิดที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักกับ Airbnb จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักอยู่แล้วก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักคุ้มครองที่พัก Open Homes ด้วยใช่ไหม?

ใช่ การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ให้ความคุ้มครองเจ้าของที่พักสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้เข้าพักสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นมูลค่ามากกว่าเงินประกันความเสียหาย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือหากไม่มีการประกันความเสียหายในส่วนนี้ การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักใช้กับทุกการเข้าพักที่จองผ่าน Airbnb รวมถึงที่พัก Open Homes ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมจะให้เช่าที่พักแล้วใช่ไหม?

พร้อมจะให้เช่าที่พักแล้วใช่ไหม?