ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายและการคุ้มครองของ Airbnb ให้คุณเช่าที่พักได้อย่างมั่นใจ

  ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าของที่พักควบคุมได้ กฎของที่พัก มาตรฐานผู้เข้าพัก และอื่นๆ
  โดย Airbnb วันที่ 20 ต.ค. 2020
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 9 พ.ย. 2021

  ไฮไลท์

  • Airbnb มีเครื่องมือมากมายไว้ช่วยคุณตัดสินใจว่าจะให้เช่าที่พักเมื่อไรและอย่างไร

  • กฎของที่พักเป็นวิธีดีๆ ในการกำหนดความคาดหวังของผู้เข้าพัก เราถึงจะช่วยไฮไลท์กฎเหล่านั้นตลอดกระบวนการจองที่พัก

  • เรายังบังคับใช้มาตรฐานผู้เข้าพัก และให้ผู้เข้าพักแสดงความรับผิดชอบต่อนโยบายชุมชนของเรา เช่น นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

  Airbnb ออกมาตรการหลายอย่าง เพื่อช่วยกลั่นกรองผู้เข้าพักที่เหมาะกับที่พักของคุณ และปฏิบัติต่อคุณและทรัพย์สินด้วยความเคารพ

  เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การให้เช่าที่พัก ตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของชุมชน Airbnb ไม่ว่าจะเป็นการให้อำนาจตัดสินใจกับการจองมากขึ้น แจ้งข้อมูลผู้เข้าพักที่ชัดเจนกว่าเดิม รวมทั้งช่วยปกป้องที่พักของคุณ

  ตั้งค่าเองตามความต้องการ

  เริ่มจากระบุว่าจะให้เข้าพักกี่คน พื้นที่ใดบ้างที่เข้าถึงได้ บอกผู้เข้าพักตรงๆ ว่าคุณต้องการอะไร

  การตั้งค่าบางอย่างที่คุณกำหนดได้เอง:

  • วิธีจองที่พัก: คุณเลือกวิธีที่ผู้เข้าพักใช้จองที่พักเอง ไม่ว่าจะให้จะใช้การจองทันทีหรือส่งคำขอจอง
  • การยืนยันตัวตน: ผู้เข้าพักต้องแจ้งชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร อีเมล และข้อมูลการชำระเงินแก่ Airbnb ก่อนจองที่พัก นอกจากนี้ คุณจะขอให้ผู้เข้าพักแสดงบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ก่อนจองด้วยก็ได้ ดูวิธีขอให้ยืนยันตัวตนผู้เข้าพัก
  • ช่วงเวลาจอง: ควบคุมได้เองว่าจะรับการจองล่วงหน้านานแค่ไหน เช่น เลือกบล็อควันที่ไว้ล่วงหน้า 3, 6 หรือ 12 เดือนนับแต่วันนี้
  • แจ้งล่วงหน้า: กำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการใช้เพื่อเตรียมที่พักสำหรับผู้เข้าพัก เช่น หลีกเลี่ยงการจองและเข้าพักในวันเดียวกันหรือในวันถัดไป
  • ระยะเวลาการเข้าพัก: กำหนดระยะเวลาเข้าพักขั้นต่ำและสูงสุดได้ตามกฎหมายท้องถิ่น

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจอง

  กำหนดความคาดหวังผ่านกฎของที่พัก

  บอกรายละเอียดของที่พักและความคาดหวังของคุณอย่างชัดเจน ผู้เข้าพักจะได้ทราบว่าที่พักเหมาะกับความต้องการของตนหรือไม่ก่อนตัดสินใจจอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห้ามเข้าในที่พัก หรือไม่อนุญาตให้คนนอกเข้า เมื่อผู้เข้าพักรู้ล่วงหน้าว่ามีอะไรที่ต้องปฏิบัติในที่พักบ้าง ก็จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกว่า นำไปสู่รีวิวเชิงบวกมากกว่าเดิม

  เราจะแสดงกฎของที่พักให้ผู้เข้าพักเห็นบ่อยยิ่งขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2020 นี้ เพราะเข้าใจว่ากฎเหล่านั้นสำคัญกับคุณเพียงใด:

  • กฎหลักของที่พัก เช่น ห้ามสูบบุหรี่หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้า จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าที่พัก ผู้เข้าพักจะได้เห็นชัดๆ เมื่อเปิดดู
  • กฎของที่พักทั้งหมดที่คุณระบุ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยสำคัญจะปรากฏในรายละเอียดของหน้าที่พัก เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • จะมีการแสดงกฎของที่พักในหน้ายืนยันการจอง เพื่อแจ้งผู้เข้าพักให้ทราบและยอมรับก่อนตัดสินใจจองที่พัก
  • เราจะระบุกฎของที่พักอีกครั้งในอีเมลยืนยันการจองถึงผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้าพัก

  ดูวิธีใช้กฎของที่พักให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  คุณยังเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยสำคัญในประกาศที่พักได้โดยตอบคำถาม 2-3 ข้อเกี่ยวกับฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณมีกล้องวงจรปิดหรือไม่ หรือระบุว่าต้องขึ้นบันได 2 ชั้นไปยังทางเข้าที่พัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักทราบล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะพบในที่พักก่อนเช็คอิน และสร้างประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้น

  หมายเหตุ:กฎของที่พักทุกข้อต้องเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของ Airbnb รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา

  การคุ้มครองเจ้าของที่พัก

  อุบัติเหตุอาจเกิดได้เสมอ แม้จะมีโอกาสน้อยก็ตาม แต่คุณอุ่นใจได้ เพราะ AirCover ครอบคลุมการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก

  และเรายังช่วยรักษาความปลอดภัยในชุมชน Airbnb โดยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าของที่พักและคอยสอดส่องหาผู้เข้าพักที่จองที่พักไว้จัดปาร์ตี้ เมื่อทำได้ มาดูกันว่าเราทำอะไรเพื่อช่วยปกป้องคุณบ้าง:

  การแจ้งเตือนการยกเลิกการจอง: อีกไม่นาน คุณจะได้รับข้อความเตือนในกล่องข้อความ หากเรายกเลิกหรือยับยั้งการจองที่เชื่อได้ว่าจะมีการจัดปาร์ตี้ โดยอ้างอิงจากรีวิวเก่าๆ ของผู้เข้าพักที่กล่าวถึงปาร์ตี้ รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ ด้วย Airbnb เข้าใจดีว่าคุณอาจรู้สึกคับข้องใจเมื่ออยู่ดีๆ การจองก็ถูกยกเลิก จากนี้ไปจึงจะบอกกล่าวบริบทให้ทราบก่อน

  การยกเลิกที่เจ้าของที่พักตัดสินใจได้เอง: ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2020 คุณจะยกเลิกการจองได้ทันทีหากมีเหตุผลสมควรให้เชื่อว่าผู้เข้าพักจองที่พักไว้จัดปาร์ตี้ จากการประเมินหลักฐานที่ปรากฏในชุดข้อความหรือรีวิวเก่าๆ ของผู้เข้าพักที่กล่าวถึงปาร์ตี้ โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน ตราบใดที่ทีมตรวจสอบของเราเห็นด้วยกับเหตุผลนั้น จะไม่มีการปรับเงินหรือกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นของคุณ

  ทีมของเราจะตรวจสอบการยกเลิกการจองโดยดูจากหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการจัดปาร์ตี้ในชุดข้อความหรือรีวิวเก่าๆ ของผู้เข้าพัก แม้กระบวนการนี้จะอนุญาตให้ยกเลิกการจองได้หากสงสัยว่าผู้เข้าพักจองที่พักไว้จัดปาร์ตี้ แต่การยกเลิกทุกครั้งต้องเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Airbnb

  ความคุ้มครองเหล่านี้และมาตรการความปลอดภัยพื้นฐานที่คุณเตรียมไว้ จะช่วยเริ่มให้เช่าที่พักได้อย่างมั่นใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำคัญที่ Airbnb ใช้รักษาความปลอดภัยให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักได้ที่หน้าความไว้ใจและความปลอดภัยของ Airbnb

  มาตรฐานชุมชน

  Airbnb ยังให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานชุมชน ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนสากลนี้ ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางส่วนที่เราใช้ส่งเสริมความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก

  • มาตรฐานผู้เข้าพัก: มาตรฐานความน่าเชื่อถือของผู้เข้าพักของเราเป็นสิ่งที่ผู้เข้าพัก Airbnb พึงมี เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่เจ้าของที่พักอยู่เสมอ เมื่อมีการรายงานว่าผู้เข้าพักไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในนโยบาย เราจะพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับการละเมิดในอดีต ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินตามข้อกำหนดของ Airbnb หากพบว่าผู้เข้าพักฝ่าฝืนมาตรฐานเหล่านี้ เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและคำเตือน ผู้เข้าพักที่ฝ่าฝืนมาตรฐานอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้งอาจถูกระงับหรือลบออกจากแพลตฟอร์ม
  • พันธสัญญาชุมชน: เราขอให้ผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักตกลงที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและปราศจากการตัดสินหรืออคติในชุมชน Airbnb เราพิจารณารายงานการเลือกปฏิบัติอย่างจริงจัง และตรวจสอบทุกเรื่องที่ได้รับ ทีมสนับสนุนชุมชนของเรายังดำเนินการแก้ไขเมื่อพบการละเมิดนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

  เราหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยกระดับพฤติกรรมของผู้เข้าพักและประสบการณ์การให้เช่าที่พัก ยังมีงานอีกหลายเรื่องที่ต้องทำ และขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นเจ้าของที่พักเสมอมา

  การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักจะไม่คุ้มครองเจ้าของที่พักที่ให้เช่าผ่าน Airbnb Travel, LLC หรือเจ้าของที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่และญี่ปุ่น ซึ่งใช้แผนคุ้มครองเจ้าของที่พักในจีนและประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นอยู่ การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักไม่เกี่ยวข้องกับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก

  โปรดทราบว่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นอื่นด้วย

  ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่  ไฮไลท์

  • Airbnb มีเครื่องมือมากมายไว้ช่วยคุณตัดสินใจว่าจะให้เช่าที่พักเมื่อไรและอย่างไร

  • กฎของที่พักเป็นวิธีดีๆ ในการกำหนดความคาดหวังของผู้เข้าพัก เราถึงจะช่วยไฮไลท์กฎเหล่านั้นตลอดกระบวนการจองที่พัก

  • เรายังบังคับใช้มาตรฐานผู้เข้าพัก และให้ผู้เข้าพักแสดงความรับผิดชอบต่อนโยบายชุมชนของเรา เช่น นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
  Airbnb
  20 ต.ค. 2020
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ