ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  AirCover สำหรับโฮสต์แบบใหม่ ดีกว่าเดิม

  ปกป้องรอบด้าน ดูแลให้ฟรีทุกครั้ง ที่ Airbnb เท่านั้น
  โดย Airbnb วันที่ 11 พ.ค. 2022
  อ่าน 2 นาที
  อัพเดทเมื่อ 21 ก.ค. 2023

  AirCover สำหรับโฮสต์มอบความคุ้มครองรอบด้านทุกครั้งที่คุณให้เช่าที่พักใน Airbnb คุ้มครองมากยิ่งขึ้นด้วยการยืนยันตัวตนผู้เข้าพัก การคัดกรองการจอง การคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การคุ้มครองของมีค่า และการคุ้มครองรถยนต์และเรือที่จอดอยู่ในที่พักของคุณ

  การยืนยันตัวตนผู้เข้าพัก

  ความไว้ใจของชุมชนเราเกิดจากการที่รู้ว่าทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักเป็นบุคคลตามที่กล่าวอ้างจริงๆ เราจึงกำหนดให้ผู้เข้าพักทุกคนที่เดินทางไปยัง 35 ประเทศ/ภูมิภาคที่มียอดจองสูงสุดใน Airbnb ต้องยืนยันตัวตน ซึ่งคิดเป็น 90% ของการจองทั้งหมด และจะใช้มาตรการยืนยันตัวตนนี้ทั่วทุกประเทศตั้งแต่ต้นปี 2023 เป็นต้นไป เพื่อให้ครอบคลุมการจองทั้งหมด 100%

  เราจะยังคงตรวจสอบประวัติผู้เข้าพักทุกคนในสหรัฐอเมริกาก่อนเข้าพักครั้งแรก และเช็คว่าผู้เข้าพักทุกคนอยู่ในรายการเฝ้าระวังหรือรายการคว่ำบาตรหรือไม่

  นอกจากนี้ เรายังปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการจองทันทีบางข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการข้างต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนผู้เข้าพัก

  เทคโนโลยีคัดกรองการจองที่พัก

  เราจะเริ่มใช้เทคโนโลยีคัดกรองการจองในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เทคโนโลยีนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการจัดงานเลี้ยงรบกวนและความเสียหายต่อทรัพย์สิน จากการทดสอบการคัดกรองการจองในออสเตรเลีย พบว่าจำนวนงานเลี้ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตลดลงถึงประมาณ 35%

  เทคโนโลยีคัดกรองของเราจะประเมินปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับการจองนั้นๆ ประมาณ 100 ปัจจัย และจะบล็อคการจองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการจัดงานเลี้ยงรบกวนและก่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน เราวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีนี้กับการจองทั้งหมดทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2023 เป็นต้นไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีคัดกรองการจอง

  คุ้มครองความเสียหายมากขึ้น

  Airbnb เป็นผู้นำในการให้ความคุ้มครองความเสียหายแก่เจ้าของที่พักมากว่าทศวรรษแล้ว วันนี้เราเพิ่มการคุ้มครองต่อไปนี้ใน AirCover สำหรับโฮสต์

  • การคุ้มครองความเสียหาย 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: เราเพิ่มการคุ้มครองความเสียหายเป็น 3 เท่าจาก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมทั้งที่พักและทรัพย์สินในที่พัก
  • การคุ้มครองงานศิลปะและของมีค่า: เราคุ้มครองประเภทงานศิลปะ เครื่องประดับ และของสะสมที่หลากหลายขึ้น โดยอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ตามราคาประเมินหากมีความเสียหาย
  • การคุ้มครองรถยนต์และเรือ: เราคุ้มครองความเสียหายสำหรับรถยนต์ เรือ และยานพาหนะทางน้ำอื่นๆ ที่คุณจอดหรือเก็บไว้ในที่พัก

  ความคุ้มครองใหม่นี้เพิ่มจากฟีเจอร์เดิมที่มีอยู่แล้วใน AirCover สำหรับโฮสต์:

  • สายด่วนความปลอดภัย 24 ชั่วโมง: หากรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อไร ก็เปิดแอพแล้วแตะปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการอบรมมาเป็นพิเศษได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
  • การคุ้มครองความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง: สบายใจ ไร้กังวล เราจ่ายให้หากเกิดความเสียหายจากผู้เข้าพัก 4 ขา
  • การชดเชยค่าทำความสะอาดพิเศษ: เราชดเชยค่าทำความสะอาดพิเศษที่จำเป็นหลังจากผู้เข้าพักเช็คเอาท์ เช่น การทำความสะอาดพรมโดยมืออาชีพ
  • การคุ้มครองการสูญเสียรายได้: เราชดเชยรายได้ที่หายไปให้คุณ หากคุณยกเลิกการจอง Airbnb ที่ยืนยันแล้วเนื่องจากผู้เข้าพักคนก่อนทำให้เกิดความเสียหาย
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก

  ขั้นตอนการขอค่าชดเชยที่ง่ายขึ้น

  คุณบอกเราว่าขั้นตอนการขอค่าชดเชยซับซ้อนเกินไป เราจึงปรับขั้นตอนให้ง่ายขึ้นตามข้อเสนอแนะจากคุณ

  หากผู้เข้าพักทำให้ที่พักหรือทรัพย์สินของคุณเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์แก้ปัญหาเพื่อส่งคำขอค่าชดเชยได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าได้ตั้งแต่ต้นจนถึงรับเงิน ระบบจะส่งคำขอไปให้ผู้เข้าพักก่อน หากผู้เข้าพักไม่ตอบกลับหรือชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง ก็ให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ยได้

  มีบริการโอนสายด่วนสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น (ที่พักนอกรัฐวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา) พร้อมคืนเงินค่าชดเชยเร็วขึ้น

  ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักเป็นส่วนหนึ่งของ AirCover ซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เข้าพักได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายระหว่างเข้าพักที่บ้านของคุณ แม้จะเกิดขึ้นได้ยากก็ตาม ผู้ที่ช่วยคุณ เช่น ผู้ช่วยเจ้าของที่พักและพนักงานทำความสะอาด ก็ได้รับความคุ้มครองนี้ด้วย

  ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักจะคุ้มครองคุณ หากต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้

  • การบาดเจ็บทางกายของผู้เข้าพัก (หรือผู้อื่น)
  • ทรัพย์สินของผู้เข้าพัก (หรือผู้อื่น) เสียหายหรือสูญหาย
  • ความเสียหายที่เกิดจากผู้เข้าพัก (หรือผู้อื่น) ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้และอาคารใกล้เคียง

  หากต้องการยื่นเคลม ให้ใช้แบบฟอร์มประกันภัยความรับผิด เราจะส่งข้อมูลที่คุณให้ไปยังผู้รับประกันภัยบุคคลที่ 3 ที่เชื่อถือได้ของเรา ซึ่งจะส่งเคสของคุณให้ตัวแทน และดำเนินการตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

  หากคุณเป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ก็จะได้รับความคุ้มครองตามประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก

  การอัพเกรด AirCover สำหรับโฮสต์ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลที่คุณให้ และเราก็อยากให้คุณแสดงความคิดเห็นต่อไป

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Airbnb 2022 Release: พฤศจิกายน

  การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก และประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ของ AirCover สำหรับโฮสต์ไม่คุ้มครองเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่น ซึ่งมีประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักในญี่ปุ่นและประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่นบังคับใช้อยู่ รวมทั้งไม่คุ้มครองเจ้าของที่พักที่ให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb Travel LLC เจ้าของที่พัก และผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีนแผ่นดินใหญ่จะได้รับความคุ้มครองจากแผนคุ้มครองโฮสต์ในจีน โปรดทราบว่าวงเงินทั้งหมดที่แสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

  ผู้รับประกันภัยบุคคลที่ 3 จะเป็นผู้รับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ หากคุณให้เช่าที่พักในสหราชอาณาจักร Zurich Insurance Company Ltd. จะเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โดย Airbnb UK Services Limited ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Aon UK Limited และอยู่ภายใต้การควบคุมของ Financial Conduct Authority จะเป็นผู้จัดการและสรุปผลสำหรับโฮสต์ในสหราชอาณาจักรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เลขทะเบียน FCA ของ Aon คือ 310451 ตรวจสอบข้อมูลนี้ได้จาก Financial Services Register หรือติดต่อ FCA ที่หมายเลข 0800 111 6768 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักและประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ใน AirCover สำหรับโฮสต์อยู่ภายใต้การควบคุมของ Financial Conduct Authority แต่ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนที่เหลือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งจัดการโดย Airbnb UK Services Limited FPAFF609LC

  การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักไม่ใช่การประกันภัย และไม่เกี่ยวข้องกับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก สำหรับที่พักในรัฐวอชิงตัน ข้อผูกพันตามสัญญาภายใต้การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก Airbnb จะอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ Airbnb เป็นผู้ซื้อ โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น

  ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่

  Airbnb
  11 พ.ค. 2022
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ