ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  AirCover สำหรับโฮสต์แบบใหม่ ดีกว่าเดิม

  ปกป้องรอบด้าน ดูแลให้ฟรีทุกครั้ง ที่ Airbnb เท่านั้น
  โดย Airbnb วันที่ 11 พ.ค. 2022
  อ่าน 2 นาที
  อัพเดทเมื่อ 21 ก.ค. 2023

  การยืนยันตัวตนผู้เข้าพัก

  เทคโนโลยีคัดกรองการจองที่พัก

  คุ้มครองความเสียหายมากขึ้น

  ขั้นตอนการขอค่าชดเชยที่ง่ายขึ้น

  Airbnb
  11 พ.ค. 2022
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ