ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ขอแนะนำ AirCover

  คุ้มครองรอบด้าน สำหรับโฮสต์ทุกคนฟรี ที่ Airbnb เท่านั้น
  โดย Airbnb วันที่ 9 พ.ย. 2021
  วิดีโอ 3 นาที
  อัพเดทเมื่อ 10 พ.ย. 2021

  ไฮไลท์

  • AirCover ครอบคลุมการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  • การคุ้มครองความเสียหายรวมถึงการคุ้มครองการสูญเสียรายได้และการคุ้มครองใหม่สำหรับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง การทำความสะอาดใหญ่ และอีกมากมาย

  • AirCover คุ้มครองฟรีทุกครั้ง ที่ Airbnb เท่านั้น

  โฮสต์คือหัวใจและจิตวิญญาณของ Airbnb การรับฟังความคิดเห็นของคุณเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา ซึ่งจุดประกายให้เราปรับปรุงโปรแกรมคุ้มครองเจ้าของที่พัก จนพัฒนามาเป็น AirCover โปรแกรมที่คุ้มครองรอบด้าน สำหรับโฮสต์ทุกคนฟรี ที่ Airbnb เท่านั้น

  คุณเคยบอกเราทั้งในการประชุมโฮสต์ เวิร์คช็อป ศูนย์ชุมชน และผ่านคณะที่ปรึกษาจากชุมชนโฮสต์ ว่าต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น จะทำอย่างไรหากผู้เข้าพักสูบบุหรี่ในที่พักและต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ? ถ้าสุนัขของผู้เข้าพักกัดโซฟาจนต้องซ่อมล่ะ?

  คุณบอกเราด้วยว่าขั้นตอนการขอเงินชดเชยไม่ค่อยชัดเจน และเป็นเรื่องเครียดที่ต้องส่งคำขอเงินชดเชยก่อนที่ผู้เข้าพักคนถัดไปจะเช็คอิน

  เรารับฟังมาตลอด และยินดีที่จะมอบ AirCover ให้คุณ นอกจากการคุ้มครองความรับผิดวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว AirCover ยังขยายการคุ้มครองความเสียหายให้เจ้าของที่พักอีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาพร้อมความคุ้มครองใหม่สำหรับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง การทำความสะอาดใหญ่ และอีกมากมาย

  คุ้มครองความเสียหาย $1M USD

  หากทรัพย์สินหรือที่พักที่คุณให้เช่ากับ Airbnb ได้รับความเสียหายจากผู้เข้าพัก ก็จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายจาก AirCover วงเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีที่ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้ว เช่น หากผู้เข้าพักทำไวน์แดงหกรดพรมเสียหาย แต่ตอนนี้ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ถ้าแมวของผู้เข้าพักข่วนผ้าม่านก็จะได้รับความคุ้มครองด้วย

  ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้น:

  • คุ้มครองความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง: สบายใจ ไร้กังวล ด้วยความคุ้มครองหากเกิดความเสียหายจากผู้เข้าพัก 4 ขา
  • การทำความสะอาดใหญ่: เราจะชดเชยค่าทำความสะอาดที่เกิดจากเหตุไม่คาดคิด เช่น กำจัดกลิ่นบุหรี่หากผู้เข้าพักสูบบุหรี่ในบ้านคุณ
  • การคุ้มครองการสูญเสียรายได้: AirCover ชดเชยรายได้ที่หายไป หากคุณยกเลิกการจอง Airbnb ที่ยืนยันแล้วเนื่องจากผู้เข้าพักคนก่อนทำให้เกิดความเสียหาย
  • ช่วงเวลายื่นเรื่อง 14 วัน: หากผู้เข้าพักก่อให้เกิดความเสียหาย คุณมีเวลา 14 วันสำหรับขอค่าชดเชยหลังผู้เข้าพักรายดังกล่าวเช็คเอาท์ ถึงจะมีผู้เข้าพักรายใหม่เช็คอินแล้วก็ยังยื่นเรื่องได้
  • รับเงินชดเชยเร็วขึ้น: เจ้าของที่พักจะได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากผู้เข้าพักเร็วขึ้น (โดยเฉลี่ย 9 วัน)
  • สายด่วนสำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น: บริการโอนสายด่วนและรับเงินชดเชยเร็วขึ้น

  หากคุณต้องขอค่าชดเชย ก็เริ่มส่งคำขอ AirCover ได้ที่ศูนย์แก้ปัญหาของเรา พอเราได้รับคำขอแล้ว ก็จะแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบว่ามีอะไรเสียหายหรือสูญหายบ้าง ผู้เข้าพักจะมีเวลา 72 ชั่วโมงเพื่อชำระเงินตามยอดที่คุณขอ หากผู้เข้าพักปฏิเสธที่จะชำระเงินเต็มจำนวนหรือไม่ตอบกลับ ก็ให้ทีมสนับสนุนของ Airbnb ช่วยได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก

  ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก $1M USD

  ประกันภัยความรับผิดคุ้มครองในกรณีที่ผู้เข้าพักได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย (ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก) ระหว่างที่เข้าพักในบ้านของคุณ ผู้ที่ช่วยคุณ เช่น ผู้ช่วยเจ้าของที่พักและพนักงานทำความสะอาด ก็ได้รับความคุ้มครองด้วย จึงให้เช่าที่พักบน Airbnb ได้อย่างมั่นใจ

  ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พักจะคุ้มครองคุณในกรณีที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้

  • การบาดเจ็บทางกายของผู้เข้าพัก (หรือผู้อื่น)
  • ทรัพย์สินของผู้เข้าพัก (หรือผู้อื่น) เสียหายหรือสูญหาย
  • ความเสียหายที่เกิดจากผู้เข้าพัก (หรือผู้อื่น) ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้อาคารและที่พักใกล้เคียง

  หากต้องการยื่นเคลม ให้ใช้แบบฟอร์มประกันภัยความรับผิดของเรา ข้อมูลจะส่งไปที่ผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ที่เชื่อถือได้ของเรา โดยจะส่งเคสของคุณให้ตัวแทน ซึ่งจะดำเนินการตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

  หากคุณเป็นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ก็จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก

  AirCover ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลที่ได้จากคุณ แต่ยังไม่หมดแค่นั้น เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคุณ และขอให้คุณแสดงความคิดเห็นกับเราต่อไป

  การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก ประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก และประกันภัยความรับผิดของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่คุ้มครองเจ้าของที่พักที่ให้เช่าผ่าน Airbnb Travel, LLC หรือเจ้าของที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากแผนคุ้มครองเจ้าของที่พักในจีน ประกันสำหรับเจ้าของที่พักในญี่ปุ่น และ ประกันคุ้มครองผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในญี่ปุ่น การคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักไม่เกี่ยวข้องกับประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก

  โปรดทราบว่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นด้วย

  ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่

  ไฮไลท์

  • AirCover ครอบคลุมการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักวงเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประกันภัยความรับผิดของเจ้าของที่พัก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  • การคุ้มครองความเสียหายรวมถึงการคุ้มครองการสูญเสียรายได้และการคุ้มครองใหม่สำหรับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยง การทำความสะอาดใหญ่ และอีกมากมาย

  • AirCover คุ้มครองฟรีทุกครั้ง ที่ Airbnb เท่านั้น

  Airbnb
  9 พ.ย. 2021
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ