ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  วิธีที่คุณได้รับความคุ้มครองขณะให้เช่าที่พัก

  โปรแกรมคุ้มครองเจ้าของที่พักคุ้มครองเจ้าของที่พักตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์
  โดย Airbnb วันที่ 6 ก.ค. 2020
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 6 ก.ค. 2020

  ไฮไลท์

  แม้แต่เจ้าของที่พักที่มีความรับผิดชอบสูงก็ยังเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการเข้าพักได้ บางทีผู้เข้าพักอาจทำไวน์แดงหกใส่พรมซึ่งทำให้พรมเสียหาย หรือบางคนอาจจะลื่นตรงบันไดที่ระเบียงหน้าบ้านของคุณ แล้วข้อเท้าเคล็ด

  แม้สถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก แต่คุณก็ยังให้เช่าที่พักได้อย่างมั่นใจได้เมื่อรู้ว่าอาจได้รับความคุ้มครองจากโปรแกรมคุ้มครองเจ้าของที่พักของ Airbnb โปรแกรมเหล่านี้ใช้ได้กับทุกการจองของ Airbnb ตั้งแต่เช็คอินจนถึงเช็คเอาท์ สิ่งที่ควรทราบ:

  การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb

  การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb เป็นโปรแกรมคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ Airbnb มอบให้ ภายใต้โปรแกรมนี้ เจ้าของที่พักอาจได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากที่พักหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากผู้เข้าพักระหว่างการเข้าพัก

  การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb อาจคุ้มครอง:

  • ความเสียหายต่อที่พักที่เกิดจากผู้เข้าพัก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณที่เกิดจากผู้เข้าพัก
  • ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ช่วยเหลือของผู้เข้าพัก

  ข้อควรทราบ

  • การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากผู้เข้าพักบางอย่างไม่อยู่ในเงื่อนไข หากต้องการความคุ้มครองเพิ่ม ขอแนะนำให้ซื้อประกันภัยส่วนบุคคลที่จะคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก
  • หากต้องการมีสิทธิได้รับค่าชดเชยภายใต้การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb เจ้าของที่พักต้องขอค่าชดเชยจากผู้เข้าพักผ่านศูนย์แก้ปัญหาของเราซึ่งมีความปลอดภัย หากผู้เข้าพักไม่ยินยอมหรือให้ค่าชดเชยไม่ได้ เจ้าของที่พักอาจมีสิทธิขอค่าชดเชยภายใต้การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb
  • เจ้าของที่พักจะต้องขอค่าชดเชยจากผู้เข้าพักผ่านศูนย์แก้ปัญหาภายใน 14 วันนับจากวันที่เช็คเอาท์หรือก่อนผู้เข้าพักรายถัดไปจะเช็คอิน (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) หากผู้เข้าพักปฏิเสธที่จะชำระเงินเต็มจำนวน เจ้าของที่พักแจ้งปัญหาให้ Airbnb ทราบได้ ซึ่งจะต้องกระทำไม่เกิน 30 วันหลังจากการสูญเสีย
  • การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นซึ่งดูได้ที่นี่ ไม่มีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พักที่เสนอที่พักผ่าน Airbnb Travel, LLC เจ้าของที่พักในญี่ปุ่นผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือผู้จัดการผจญภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb

  ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พัก

  ประกันภัยคุ้มครองเจ้าของที่พักเป็นโปรแกรมการประกันภัยความรับผิดตามกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดทางกฎหมายสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่ผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3 ได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายระหว่างการเข้าพัก

  ประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักอาจครอบคลุม:

  • ความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของที่พักต่อการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น
  • ความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของที่พักต่อความเสียหายในทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้อื่น
  • ความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าของที่พักต่อความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลางของที่พัก เช่น ล็อบบี้อาคารและทรัพย์สินบริเวณรอบๆ ที่กระทำโดยผู้เข้าพักหรือผู้อื่น

  ข้อควรทราบ

  • ประกันภัยคุ้มครองเจ้าของที่พักจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เจ้าของที่พักต้องอยู่ในความผิดตามกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือบุคคลที่ 3
  • ประกันภัยคุ้มครองเจ้าของที่พักถือเป็นความคุ้มครองหลัก ซึ่งหมายความว่ามีผลบังคับใช้ก่อนและคุ้มครองคุณขณะให้เช่าที่พัก โดยไม่คำนึงถึงกรมธรรม์อื่นๆ ที่อาจมี
  • ประกันภัยคุ้มครองเจ้าของที่พักไม่คุ้มครองความเสียหายต่อสถานที่หรือทรัพย์สินของเจ้าของที่พัก ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ภายการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb
  • ประกันภัยคุ้มครองเจ้าของที่พักอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ และไม่มีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พักที่เสนอที่พักผ่าน Airbnb Travel, LLC เจ้าของที่พักในญี่ปุ่น หรือผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยคุ้มครองเจ้าของที่พัก

  แม้ว่าโปรแกรมการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักและประกันคุ้มครองเจ้าของที่พักของ Airbnb จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดในขณะที่ให้เช่าที่พัก แต่ก็ยังมีกรณีที่อาจไม่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ควรอ่านกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลที่ทำไว้ จะได้ทราบว่ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นคุ้มครองอะไรและไม่คุ้มครองอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่พัก ยิ่งรู้ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร ก็ยิ่งให้เช่าที่พักได้อย่างสบายใจมากขึ้น

  ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผยแพร่ไปแล้ว

  ไฮไลท์

  Airbnb
  6 ก.ค. 2020
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ