ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  แนวทางในการตั้งชื่อที่พัก

  อัพเดทชื่อที่พักเพื่อแสดงจุดเด่นของที่พักในผลการค้นหา
  โดย Airbnb วันที่ 17 มิ.ย. 2022
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 23 ต.ค. 2023

  ชื่อสั้นๆ ดีที่สุด

  ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกของประโยค

  ข้อความสื่อได้ชัดเจนกว่าอีโมจิ

  ให้รายละเอียดเพิ่มดีกว่าพูดเรื่องเดิมซ้ำๆ

  Airbnb
  17 มิ.ย. 2022
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  ดูหัวข้ออื่นๆ