ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  สื่อสารกับผู้เข้าพักอย่างมีประสิทธิภาพ

  ตอบกลับเร็วและใช้เครื่องมือของ Airbnb เพื่อความสำเร็จ
  โดย Airbnb วันที่ 17 ก.พ. 2023
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 17 ก.พ. 2023

  กำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร

  การรับส่งข้อความกับผู้เข้าพัก

  Airbnb
  17 ก.พ. 2023
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  ดูหัวข้ออื่นๆ