ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  การสนับสนุนของ Airbnb.org ในปี 2022

  เจ้าของที่พักทั่วโลกร่วมเอื้อเฟื้อที่พักพิงแก่ผู้เดือดร้อนกว่า 140,000 รายจากวิกฤตต่างๆ ในปีนี้
  โดย Airbnb วันที่ 6 ธ.ค. 2022
  วิดีโอ 3 นาที
  อัพเดทเมื่อ 6 ธ.ค. 2022

  ไฮไลท์

  ให้บริการชุมชนที่เคยเป็นคนชายขอบ

  ให้ความช่วยเหลือที่นำกระแสโลก

  ไฮไลท์

  Airbnb
  6 ธ.ค. 2022
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ