ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ใช้เครื่องมือผู้ช่วยเจ้าของที่พัก Airbnb

  เลือกวิธีจัดการที่พัก การสื่อสาร และการแบ่งรายได้
  โดย Airbnb วันที่ 22 ก.ย. 2023
  อ่าน 1 นาที
  อัพเดทเมื่อ 22 ก.ย. 2023

  ตั้งค่าสิทธิสำหรับผู้ช่วยเจ้าของที่พัก

  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ทำความเข้าใจเรื่องการแบ่งรายได้

  Airbnb
  22 ก.ย. 2023
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ