ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฝึกการให้บริการที่พักโดยไม่แบ่งแยกและต่อต้านอคติ

  เข้าใจกลยุทธที่มีประโยชน์และดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  โดย Airbnb วันที่ 26 ธ.ค. 2019
  อ่าน 9 นาที
  อัพเดทเมื่อ 14 มิ.ย. 2022

  ไฮไลท์

  อคติกับการเลือกปฏิบัติมีความแตกต่างกันอย่างไร?

  อคติโดยนัยคืออะไร?

  อคติทางเพศและ LGBTQ

  บทบาทของภาพพจน์

  วิธีการปฏิบัติตัว

  ไฮไลท์

  Airbnb
  26 ธ.ค. 2019
  ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

  คุณอาจชอบ

  คุณอาจชอบ

  ดูหัวข้ออื่นๆ