ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ต้อนรับผู้เข้าพักทุกคนอย่างอบอุ่น

  เข้าใจเรื่องการเลือกปฏิบัติ และดูวิธีจัดการอคติโดยไม่รู้ตัว
  ภายใน Airbnb วันที่ 20 พ.ย. 2019
  อ่าน 9 นาที
  อัพเดทเมื่อ 20 พ.ย. 2019

  ไฮไลท์

  • อคติอยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นส่วนใหญ่

  • ใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผู้สนใจเข้าพัก เช่น จำนวนรีวิวในโพรไฟล์

  • ลองคิดถึงเหตุผลที่คุณปฏิเสธผู้เข้าพัก อยากอธิบายเหตุผลกันต่อหน้าไหม?

  • ต้อนรับผู้เข้าพักที่แตกต่างกันในทุกรูปแบบ โดยบอกไว้ในโพรไฟล์ของคุณ

  Airbnb เชื่อว่าการเดินทางช่วยสร้างสัมพันธ์และเปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่กว้างขึ้นและครอบคลุมขึ้น การเลือกปฏิบัติเป็นอุปสรรคที่แท้จริงของการสร้างสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการแก้ไขปัญหา และพร้อมใจร่วมมือกันจากทั้งโลกเพื่อให้ทุกที่เป็นของคุณ

  เพื่อช่วยให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักเข้าใจการเลือกปฏิบัติและอคติที่เป็นต้นเหตุ Airbnb ได้ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาสังคมชื่อดัง ดร.โรเบิร์ต ดับเบิลยู. ลิฟวิงสตันจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ ดร.ปีเตอร์ กลิค จากมหาวิทยาลัยลอว์เรนซ์ แนวทางและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในบทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการวิจัยและความรู้ของทั้งคู่

  อคติกับการเลือกปฏิบัติมีความแตกต่างกันอย่างไร?

  “อคติ” หมายถึง ความรู้สึกหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของลักษณะ เช่น ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ ลักษณะทางกายภาพ หรือกลุ่มสังคม “การเลือกปฏิบัติ” คือ การแสดงออกพฤติกรรมกับใครบางคนในกลุ่มอย่างแตกต่าง อคติไม่ได้นำไปสู่การเลือกปฏิบัติเสมอไป แต่มักเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกปฏิบัติ

  อคติโดยนัยคืออะไร?

  อคติอยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักเรียกว่า “อคติโดยนัย” อคติโดยนัยมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติต่อบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในบางครั้งโดยไม่รู้ตัว

  อคติทางเพศและ LGBTQ

  บทบาททางเพศมีรากฐานหยั่งลึกในสังคม และไม่ว่าเราจะตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม เราส่วนใหญ่จะใช้บทบาทเหล่านั้นในการตัดสินวิธีคิดของสิ่งที่ผู้คนควรกระทำ ภาพพจน์ทางเพศมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่ม LGBTQ (เลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ คนที่ยังหาคำตอบว่าเป็นเพศอะไรกันแน่) เพราะตัวตนที่เป็นอยู่ท้าทายต่อบรรทัดฐานทางสังคม

  ไม่ว่าคุณจะเลือกข้างไหนสำหรับปัญหาเรื่องเพศและ LGBTQ สิ่งสำคัญคือ มุมมองหรือไลฟ์สไตล์ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการผู้อื่น

  บทบาทของภาพพจน์

  1 ในวิธีการแสดงอคติของตัวเองคือ การมองผ่านภาพพจน์ ภาพพจน์ คือ ภาพลักษณ์หรือแนวคิดของบุคคลบางประเภทที่มีความเรียบง่ายหรือมากจนเกินไป ทุกคนใช้ภาพพจน์ในระดับหนึ่ง บางครั้งมีสติ บางครั้งก็ไม่รู้ตัว ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคลมักนำไปสู่พฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การดูถูกโดยไม่ตั้งใจ ไปจนถึงกรณีที่มีความอยุติธรรมอย่างร้ายแรง

  วิธีการปฏิบัติตัว

  การเลือกปฏิบัติขัดต่อค่านิยมหลักของ Airbnb และเป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์ม นับว่าโชคดีที่เป็นเรื่องควบคุมและหลีกเลี่ยงได้ แม้สิ่งเหล่านั้นมาจากอคติโดยนัยก็ตาม ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่เจ้าของที่พักทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่อช่วยสร้างชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น:

    • กล้าพูดเพิ่มข้อความในโพรไฟล์ ซึ่งระบุว่าคุณยินดีต้อนรับผู้เข้าพักที่แตกต่างกันในทุกรูปแบบ นี่ไม่เพียงส่งสัญญาณให้ผู้เข้าพักทราบว่าคุณยินดีต้อนรับ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าของที่พักคนอื่นยอมรับค่านิยมความหลากหลายและการไม่กีดกันด้วย
    • ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคน สร้างเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่คุณใช้ประเมินผู้สนใจเข้าพักทุกคนในทุกครั้ง ซึ่งอาจเป็นจำนวนรีวิวที่มี หรือจำนวนผู้เข้าพักในที่พัก หากเกณฑ์ของคุณไม่สอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์ อคติอาจเล็ดลอดเข้ามาในการตัดสินใจของคุณ
    • ใช้สติในการตัดสินใจ ก่อนตอบรับหรือปฏิเสธผู้เข้าพัก ให้ทบทวนเหตุผลที่คุณตัดสินใจ และลองหาคำอธิบายให้ตัวเองอย่างเป็นจริงเป็นจัง ถามตัวคุณเองว่ารู้สึกดีไหมที่ต้องบอกผู้เข้าพักตรงๆ ถึงเหตุผลที่ต้องปฏิเสธ
    • ฝึกแสดงความเห็นอกเห็นใจ อาจจะฟังดูแปลกๆ แต่ความเห็นอกเห็นใจใช้ได้ผลมาก ลองจินตนาการว่าคุณเป็นบุคคลนั้น แล้วพยายามทำความเข้าใจความรู้สึก นึกถึงบางคนที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวด ความไม่สะดวกสบาย และความไม่พอใจ เมื่อถูกปฏิเสธโอกาสจองที่พัก เพียงเพราะความแตกต่าง
    • ลืมภาพพจน์ 1 ในไม่กี่วิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการย้อนกลับอคติโดยนัยคือ การค้นหาประสบการณ์และข้อมูลที่ขัดแย้งกับภาพพจน์ หลีกเลี่ยงโซนปลอดภัยและพบปะผู้คนที่หลากหลาย รับผู้เข้าพัก Airbnb ที่แตกต่างกันในทุกรูปแบบ การติดต่อเชิงบวกและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมช่วยลดอคติได้

    ช่วยให้ผู้เข้าพักทุกคนรู้สึกถึงการต้อนรับ

    ลองระบุไว้ในโพรไฟล์ของคุณว่า ยินดีต้อนรับผู้เข้าพักที่แตกต่างกันในทุกรูปแบบ
    อัพเดทโพรไฟล์ของคุณ

    ไฮไลท์

    • อคติอยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นส่วนใหญ่

    • ใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผู้สนใจเข้าพัก เช่น จำนวนรีวิวในโพรไฟล์

    • ลองคิดถึงเหตุผลที่คุณปฏิเสธผู้เข้าพัก อยากอธิบายเหตุผลกันต่อหน้าไหม?

    • ต้อนรับผู้เข้าพักที่แตกต่างกันในทุกรูปแบบ โดยบอกไว้ในโพรไฟล์ของคุณ

    Airbnb
    20 พ.ย. 2019
    ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม?

    คุณอาจชอบ

    คุณอาจชอบ

    ดูหัวข้ออื่นๆ