ตัวกรอง

24 เอ็กซ์พีเรียนซ์

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
โตเกียว
Tokyo waterway night paddling
เริ่มที่ ราคา$62/คน
โตเกียว
Personal Photographer & Guide in Tokyo
เริ่มที่ ราคา$53/คน
โตเกียว
Shinjuku life after 5-Foods & Drinks
เริ่มที่ ราคา$45/คน
โตเกียว
Sushi-making Experience
เริ่มที่ ราคา$52/คน
โตเกียว
Local Tokyo Portrait Photographer
เริ่มที่ ราคา$106/คน
โตเกียว
Paddle to Tokyo Skytree
เริ่มที่ ราคา$67/คน
โตเกียว
Harajuku Kawaii Takeshita Street Tour
เริ่มที่ ราคา$34/คน
โตเกียว
Demystify Sake with a sommelier
เริ่มที่ ราคา$69/คน
โตเกียว
Wagyu & Sake pairing in Shinjuku 
เริ่มที่ ราคา$102/คน
โตเกียว
Sake tasting in the 300 year-old Brewery
เริ่มที่ ราคา$133/คน
โตเกียว
Learn & Practice Samurai Martial Arts
เริ่มที่ ราคา$84/คน
โตเกียว
Heartwarming photo shoot in Tokyo
เริ่มที่ ราคา$46/คน
โตเกียว
Discover Shinjuku evening highlights
เริ่มที่ ราคา$27/คน
โตเกียว
LGBTQs Bar crawl in Tokyo
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$115ราคาหลังหักส่วนลด:$92/คน
โตเกียว
Bike Shinjuku, Tokyo and yummy Lunch
เริ่มที่ ราคา$55/คน
โตเกียว
Travel Shinjuku with a pro-photographer
เริ่มที่ ราคา$71/คน
โตเกียว
Try Samurai Armor +Martial Arts Lesson
เริ่มที่ ราคา$87/คน
โตเกียว
Two Ramen Bowl Adventure & Shinjuku Tour
เริ่มที่ ราคา$80/คน
โตเกียว
Bike Explore Tokyo local sites & Eat
เริ่มที่ ราคา$56/คน
โตเกียว
Make Cute Japanese Sweets in Shinjuku
เริ่มที่ ราคา$66/คน

ได้คะแนนสูงและอยู่นอกShinjuku Cityไปไม่ไกล

โตเกียว
Feeling Samurai Soul -Samurai experience in Tokyo-
เริ่มที่ ราคา$84/คน
โตเกียว
Eat/Drink like A LOCAL - Taverns & Ramen
เริ่มที่ ราคา$98/คน
โตเกียว
Tokyo waterway night paddling
เริ่มที่ ราคา$62/คน