ตัวกรอง

25 เอ็กซ์พีเรียนซ์

ดูมาตรการจำกัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนจะจอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Wine tasting and visit of the Estate
เริ่มที่ ราคา$12/คน
Lavender experience from Avignon
เริ่มที่ ราคา$112/คน
Visit Wine Museum and Tasting of Appellation Wines
เริ่มที่ ราคา$7/คน
Avignon Gourmet Tours
เริ่มที่ ราคา$74/คน
A day in Provence among art, history and wine
เริ่มที่ ราคา$120/คน
Atelier écriture et détente au Moulin à huile
เริ่มที่ ราคา$46/คน
Visite culturelle et dégustation de vin
เริ่มที่ ราคา$12/คน
Night tour in streets of Avignon
เริ่มที่ ราคา$31/คน
Discover the historical past of Avignon
เริ่มที่ ราคา$31/คน
Discover Avignon around its Palace
เริ่มที่ ราคา$25/คน
Initiation à la Dégustation de vin
เริ่มที่ ราคาก่อนหักส่วนลด:$46ราคาหลังหักส่วนลด:$37/คน
The night owl of Popes
เริ่มที่ ราคา$31/คน
Battle d'Assemblage Jouez, apprenez, défiez
เริ่มที่ ราคา$33/คน
Ancient walk to the Pont du Gard
เริ่มที่ ราคา$35/คน
Initiation aux vins des Côtes du Rhône, de la vigne au verre
เริ่มที่ ราคา$63/คน
La Noctambule de Villeneuve les Avignon
เริ่มที่ ราคา$31/คน
Discovery hike around Beaumes
เริ่มที่ ราคา$29/คน
Découvrez Villeneuve lez Avignon entre roi et pape
เริ่มที่ ราคา$23/คน
Visite de Domaines, présentation monde viticole local
เริ่มที่ ราคา$35/คน
Dentelles de Montmirail
เริ่มที่ ราคา$44/คน

ได้คะแนนสูงและอยู่นอกSorguesไปไม่ไกล

Lyon Highlights & Secrets Tour
เริ่มที่ ราคา$35/คน
The Marseille Urban Hike
เริ่มที่ ราคา$39/คน
Brunch to the taste of ancient Rome
เริ่มที่ ราคา$40/คน