ข้ามไปยังเนื้อหา
)
Establishment

สะพานถ้ำกระแซ-โค้งมรณะ

คนท้องถิ่น 3 คนแนะนำ

เคล็ดลับจากคนในท้องที่

Bussaba
Bussaba
June 30, 2019
ทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทย จำนวน 4 ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2485 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2486 เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกรื้อทิ้ง…
Sukalaya
Sukalaya
October 6, 2016
เป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
Supapim
Supapim
April 19, 2019
good view and have a small cave
สถานที่
Kanchanaburi