ข้ามไปยังเนื้อหา
Place of Worship

Pung Thao Kong Shrine

คนท้องถิ่นแนะนำ 1คน
สถานที่
Chiang Mai

เคล็ดลับจากคนในท้องที่

Parichart
Parichart
March 06, 2014
ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่มีอายุถึง136ปี มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไป ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีตามหล