ข้ามไปยังเนื้อหา
ศูนย์การค้า

Kendall Plaza 124 Shopping Center

สถานที่
8615 SW 124th Ave
Miami, FL 33183