ข้ามไปยังเนื้อหา
โบสถ์

St. Thomas Mount

สถานที่
Parangi Malai, TN 600016