ข้ามไปยังเนื้อหา
ป้ายรถบัส

Via Cesare Battisti, 24

สถานที่
24 Via Cesare Battisti
Trieste, Friuli-Venezia Giulia 34125