ข้ามไปยังเนื้อหา
สวนประติมากรรม

Mahatma Gandhi Statue

สถานที่
Marina Beach, TN 600005