ข้ามไปยังเนื้อหา
Law School

Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille

สถานที่
3 Avenue Robert Schuman
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur 13100
เบอร์โทร04 42 17 25 40
เว็บไซต์facdedroit.univ-amu.fr