ข้ามไปยังเนื้อหา
Premise

Katse Dam

สถานที่
Thaba-Tseka