ข้ามไปยังเนื้อหา
ร้านอาหาร

Zaatar w Zeit

สถานที่
Doha, Doha
เบอร์โทร4431 5224
เว็บไซต์zaatarwzeit.net