ข้ามไปยังเนื้อหา
โบสถ์

St. Mary's Roman Catholic Church

สถานที่
63 Elgin St
Collingwood, ON L9Y 3L6
เบอร์โทร(705) 445-1790
เว็บไซต์stmaryschurchcollingwood.ca