ข้ามไปยังเนื้อหา
ศูนย์การค้า

Jollibee Foods Corporation - Island City Mall

เบอร์โทร+63 38 411 2550
เว็บไซต์jollibee.com.ph
บัตรเครดิต
Yes (incl. American Express)
Wi-Fi
มี
Powered by Foursquare