ข้ามไปยังเนื้อหา
สวนสาธารณะ

Bernolákov sad

สถานที่
Trnava, 917 01