ข้ามไปยังเนื้อหา
โบสถ์

Kumkapi Panayia Elpida Greek Orthodox Church

สถานที่
41 Gerdanlık Sk.
İstanbul, 34130