ข้ามไปยังเนื้อหา
Premise

94-12

สถานที่
Seoul, 121-160