ข้ามไปยังเนื้อหา
ร้านอาหาร

Johnny Fries

สถานที่
1960 NJ-35
Seaside Heights, NJ 08751
เบอร์โทร(732) 250-8000
เว็บไซต์johnnyfries.com