ข้ามไปยังเนื้อหา
Point of Interest

Russian Cultural Centre

สถานที่
Colombo, WP 00700
เบอร์โทร011 2 685429
เว็บไซต์sri-lanka.mid.ru