ข้ามไปยังเนื้อหา
Premise

Tomb of Firoz Shah Tughlaq

สถานที่
New Delhi, DL 110016