ข้ามไปยังเนื้อหา
คลับเปลื้องผ้า

ZOV

ราคาโดยประมาณอยู่ในระดับ 3 จาก 4
เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้
При­ез­жай­те в "night ZOV club", где каж­дый ве­чер о ва­шем беспечном от­ды­хе за­бо­тят­ся рос­кош­ные тан­цов­щи­цы, вы­шко­лен­ные офи­ци­ан­ты, на­деж­ная охра­на и вни­ма­тель­ная, но аб­со­лют­но не­на­вяз­чи­вая ад­ми­нист­ра­ция.
Powered by Foursquare
สถานที่
9 Vidins'ka St
Rivne, Rivnens'ka oblast 33000
เบอร์โทร+380 96 557 0707
เวลาทำการClosed · Opens 7:00 PM
สำรองโต๊ะ
มี
บัตรเครดิต
มี
Music
Live Music
เครื่องดื่ม
Full Bar
Powered by Foursquare