ข้ามไปยังเนื้อหา
สวนสาธารณะ

Rådhusparken

สถานที่
Akershus, 1470