ข้ามไปยังเนื้อหา
โบสถ์

St. Peders Church

สถานที่
5 Sct Peders Kirkeplads
Næstved, 4700
เบอร์โทร55 72 31 90
เว็บไซต์sct.pederskirke.dk