ข้ามไปยังเนื้อหา
ศูนย์การค้า

Le forum des halles

สถานที่
105 Rue Rambuteau
Paris, 75001
เบอร์โทร01 45 08 07 18