ข้ามไปยังเนื้อหา
ป้ายรถบัส

Leibenfrostgasse

สถานที่
Wieden, Wien