ข้ามไปยังเนื้อหา
เบเกอรี่

Pho Hung Cuong Restaurant & Bakery

ราคาโดยประมาณอยู่ในระดับ 2 จาก 4 ·

Pho Hung Cuong Restaurant & Bakery โดยเอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb

สัมผัสแลนด์มาร์คอันโด่งดังผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb ซึ่งคนท้องถิ่นจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ

ที่พักใกล้เคียง

สถานที่
4788 Northwest Loop 410
San Antonio, TX 78229
เบอร์โทร(210) 259-8895
เว็บไซต์phohungcuong2.com