ข้ามไปยังเนื้อหา

กองทุนบรรเทาทุกข์
สำหรับเจ้าของที่พักดีเด่น

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราจึงทราบดีว่าเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เช่นคุณก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน ในช่วงเวลาเช่นนี้ ชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน และพนักงานของ Airbnb ก็ร่วมบริจาคเงินส่วนตัวรวมมูลค่า $1 ล้าน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ประสบปัญหาในการดำรงชีพ ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้ง Airbnb ยังร่วมสมทบอีก $9 ล้าน และจากนักลงทุนอีก $7 ล้าน รวมยอดเป็น $17 ล้าน เราจะคอยช่วยคุณฝ่าฟันอุปสรรคและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

เราต้องการช่วยเหลือเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ได้มากที่สุด แต่ก็อยากให้การช่วยเหลือนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน Airbnb จะจัดลำดับการส่งคำเชิญให้เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์โดยพิจารณาจากหลายเหตุผล รวมถึงระยะเวลาการเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น และผลกระทบด้านรายได้ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคาดว่าจะส่งคำเชิญทั้งหมดได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2020

กองทุนนี้เป็นอย่างไร?

1

2

3

Airbnb ขอเชิญเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีคุณสมบัติมาร่วมเข้าโครงการ

Airbnb ตรวจสอบใบสมัครและมอบเงินช่วยเหลือ

เราจะส่งเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ผ่านทางวิธีปกติที่ใช้รับเงิน

เราจะส่งอีเมลเชิญเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์สัปดาห์ละ 2-3 พันคนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม Airbnb จะจัดลำดับการส่งคำเชิญให้เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์โดยพิจารณาจากหลายเหตุผล รวมถึงระยะเวลาการเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น และผลกระทบด้านรายได้ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว
เราจะตรวจสอบและตอบกลับทุกคำขอของเจ้าของที่พักที่ได้รับคำเชิญ คำขอแต่ละรายการที่อนุมัติจะได้รับเงินทุนบรรเทาทุกข์สูงสุด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใน 2 สัปดาห์
เงินช่วยเหลือนี้ไม่มีข้อผูกมัด เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ต้องจ่ายคืนและนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

1

Airbnb ขอเชิญเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีคุณสมบัติมาร่วมเข้าโครงการ

เราจะส่งอีเมลเชิญเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์สัปดาห์ละ 2-3 พันคนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม Airbnb จะจัดลำดับการส่งคำเชิญให้เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์โดยพิจารณาจากหลายเหตุผล รวมถึงระยะเวลาการเป็นเจ้าของที่พักดีเด่น และผลกระทบด้านรายได้ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผู้เดียว

2

Airbnb ตรวจสอบใบสมัครและมอบเงินช่วยเหลือ

เราจะตรวจสอบและตอบกลับทุกคำขอของเจ้าของที่พักที่ได้รับคำเชิญ คำขอแต่ละรายการที่อนุมัติจะได้รับเงินทุนบรรเทาทุกข์สูงสุด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใน 2 สัปดาห์

3

เราจะส่งเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ผ่านทางวิธีปกติที่ใช้รับเงิน

เงินช่วยเหลือนี้ไม่มีข้อผูกมัด เจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ต้องจ่ายคืนและนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย

สิ่งที่คุณควรทราบ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ดูคำตอบอื่นๆ
มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนบรรเทาทุกข์เจ้าของที่พักดีเด่นไหม?
อ่านเพิ่มเติม
สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา?
หากคุณเป็นองค์กรที่กำลังมองหาที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือโควิด-19 ก็ติดต่อเราได้เลย
ติดต่อเรา
เอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์ COVID-19
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้หรือวิธีเอื้อเฟื้อที่พักแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือโควิด-19
ไปที่ศูนย์ข้อมูล
คุณเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ารับมือโควิด-19 ใช่ไหม?
หาที่พักที่เตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า ลงทะเบียนเลย เราจะได้ตรวจสอบข้อมูลของคุณ หากมีที่พักว่างในพื้นที่ เราจะส่งคำเชิญให้คุณมาจอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย Airbnb จะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพัก 100,000 รายแรกที่จองผ่านโปรแกรมนี้
เริ่มเลย