ข้ามไปยังเนื้อหา
Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

กิจกรรมน่าทำไม่ซ้ำใครในสโลวะเกีย

จองกิจกรรมประทับใจไม่รู้ลืมที่จัดโดยคนท้องถิ่นใน Airbnb

กิจกรรมใกล้สโลวะเกียทั้งหมด

Advanced walking tour with bonuses and castle
Let yourself enjoy presentation by enthusiastic guide with a walk through the city center, its interesting buildings and marks, of course the castle... Expect tour full of fun, interesting topics, information about Bratislava and Slovakia, its history and traditions in the form and presentation only this guy can show you. Unique bonuses guaranteed! :) After this experience, you will certainly love Slovakia.
Female tour of Bratislava
Unique city tour of Bratislava guided by professional city guide and feminist. In this private and personal tour we will get to know the city in a very untraditional way and I will explain our history from female point of view. Together we will be walking and talking for 2 hours in mostly city centre area of Bratislava. Let´s spend this time together and get the know Bratislava my special way. See you soon in Bratislava, my beloved hometown. :)
Bratislava by Night with Traditional Beers & Drinks
We'll meet right in the center at Hurbanovo namestie in front of the church with stairs, where you will be properly welcomed :) We’ll hit up the streets of Bratislava, hopping on different themed pubs, tasting different kinds of beer, or wine or shots (depending on your choice from options). You will be able to order from some places upon request also some of our tradional Slovak food bites/snacks that go very well with the drinks ( not included at price, so we are recomending to ask us about very good dinner options before ). I am happy to explain to you more about our culture, traditions, must sees and dos in Bratislava, and of course our traditional drinks as well. It's more of knowing Bratislava while tasting beers and drinks :) The pubs and bars we'll be visiting are different themed, so you will enjoy different experience with every pub we visit. Actually, some of them are most favourite among Slovaks, and I am confident you will enjoy them as well. Most importantly, I can assure you no rushing,, we'll take our time in each stop, you will have time to snap some memorable photos if you want to, so we get the best of it all, and you end your tour with a unique Slovak experience. Please note we kept price of experience low from before covid, and is not including bigger orders at places, but only surprise drinks and / or 1-2 beer, wine max.
Ateliér krásneho umenia - pohybové umenie eurytmia a spev
Ateliér krásneho umenia s neznámym pohybovým umením eurytmiou a spevom spojené s ďalšími umeleckými aktivitami, prechádzkami v krásnej prírode v našej "Aleji, ktorá spája" a rozhovormi. K dispozícii osobitný priestor - sála bývalej školy jednotriedky na lazoch - dnes s názvom "Dom u Bielej ruže". Ateliér realizujeme počas víkendových dní. Zážitkom je vznik rozprávkového alebo iného príbehu vychádzajúceho častokrát z jednotnej témy a zo schopností a príp. nápadov samotných účastníkov. Záverom je spoločná umelecká slávnosť v podobe hranej, spievanej, recitovanej a umeleckým pohybom stvárnenej hry, často sa odohrávajúca v prírode a využívajúca okolitú scenériu.
Miniscule Garden Masterclass
I´m going to take you on a magical journey of creation of this adorable tiny garden, the smallest greenhouse. And you are going to be the creator under my guidance. The journey will start with a warm-up forest walk. There we will have a chance to get to know each other a bit. Afterward, we will continue at the cottage. I will explain the process of creating the greenhouse first and then the main fun part starts: the process of creation. After all, you will proudly take your Miniscule Garden with you, to remind you about this exceptional experience every day.
Top & fun exotic Latin Salsa class by a world-class dancer
Welcome to your best latin dance salsa experience! If you always wanted to try salsa then this is your chance! In an hour and half with me, you will get to learn the basics of salsa in the heart of Bratislava & in a private environment with other like minded dance hungry people. You're welcome to come alone and you will sure make friends in the class! You don't need a partner or any experience, just be open to have lots of fun the latin way accompanied by see latin music! We will start with a fun warm up with a latin vibe & then dive into the basics of salsa - solo & in couples. We will then dance & practice to the hot and saucy salsa music. If you love this class, you will then have the option to come along to the next progressive classes or sign up to a course, which will continue your progression in your newly found passion of salsa dancing!
City tour with wine tasting
I decided to create a city tour, where I will mix both of my passions. Both sightseeing and wine tasting. I am a professional city tour guide since 2010 and I come from wine making family. So, lets meet each other, explore the city of Bratislava and try also some of our local wines!
BAr hopping with Linda
Dive into Bratislava's exciting nightlife and enjoy exclusive access to the city's coolest spots! Friendly and knowledgeable local guides will show you the best places to have a great time. Ready for some fun? Slovaks are known for their warm hospitality, and we enjoy sharing our customs with visitors. Our pub crawl tour starts with a special gift that has a strong alcohol content of over 50%. What's on the agenda? After completing our fun initiation, we'll take you to three of Bratislava's most popular bars to try a variety of tasty local beers and drinks. Our guides like playing drinking games. Participation is optional, but the winner will receive a cool surprise! When midnight rolls around, we'll head to a lively disco club to dance the night away. Please note: This special experience is only available for private groups with a minimum of three people.
Wine tasting tour in Tokaj wine region
Follow me on an interesting journey to the famous Tokaj wine region. You have never heard of the Tokaj region? The Tokaj region is a historical wine region located in northeastern Hungary and southeastern Slovakia. It is known for its production of Tokaji wines, a type of sweet wine made from grapes affected by "noble rot," a fungus that concentrates the sugars in the grapes. The region has a long history of winemaking, dating back to the 16th century, and its wines have been highly regarded for their quality and unique flavor. Today, the region is home to many wineries and is a popular destination for wine tourism. The area has a long history of winemaking, with its wines being enjoyed by kings and emperors for centuries. A wine tasting in the Tokaj region would likely be a unique and enjoyable experience, allowing you to sample some of the finest wines the region has to offer and learn about the history and production of these wines. A wine tour in the Tokaj region would be a great opportunity to explore the area's rich winemaking heritage and taste some of its renowned sweet white wines. During a Tokaj wine tour, you would likely have the opportunity to visit a number of Tokaj wineries, meet with local winemakers, and learn about the history and production process of these unique wines.
Couple photography
We will meet in front of old building of Slovak national theatre where we will slowly getting know each other and while talking and shooting we will slowly continue our photo walk through Hviezdoslav square to the bridge of Slovak national uprising (UFO bridge), cross the Danube river and continue along the waterfront from Petržalka part of city to the park Janka Kráľa and finish in small gotic chapel. Time and places can be changed - depends on your wishes :) Other things to note Everyone is beautiful and unique, so don´t compare yourself to others just be what you are! Don´t be affraid and show me your love. World could be full of bad things but there is love that makes life beautiful, so celebrate it!
Taste local wines and discover Pezinok
The tour will start in the cellar, where our wines age. The guests will have here an opportunity get to know our small "MERLAJ" winery, test the wine samples from the traditional local varieties and they will learn about their specifics. They will be also offered a snack typically served with wines. We will show and explain the process of winemaking and present our little winery. Afterwards we will move by car to some significant historical places in Pezinok connected with the viticulture and the history of the town. Our tour will be finishing in our vineyards, where the guests will learn about the wine-growing and we will show them the specifics of our grape varieties. They can also enjoy a peaceful atmosphere of nature with a spectacular view of the Little Carpathians. For abstainers, drivers and children under 18 we have prepared our natural grape juice. If there are more than 4 people interested in coming in one group, please contact us.
Sweet city tour of Bratislava
This city tour is especially designed for airbnb guests so they can enjoy local experience of Bratislava city. We will walk through the hidden parts of the city center,up to the castle hill and at the end we will get to try some of our local sweets and the local berry wine.
Komunistická Bratislava a jej skryté miesta
Komunistická prehliadka Bratislavy Táto jedinečná prehliadka začína v centre Bratislavy, kde sa hostia dozvedia základné informácie o histórií komunizmu a jeho dopade na život na Slovensku a v Bratislave. Hostia navštívia známe miesta, ktoré sú úzko spojené s časmi komunizmu a rovnako aj skryté miesta, o význame ktorých by sa inak nedozvedeli. Počas troj hodinovej pešej prehliadky si povieme akými kreatívnymi spôsobmi ľudia utekali za hranice, na konkrétnych príkladoch si ukážeme ako vyzerala bežná domácnosť v tých časoch, čo zvykli ľudia jesť alebo ako sa dostali k tovaru zo západu. Hostia dostanú možnosť ochutnať lokálne výrobky, ktorých receptúra vznikla počas éry komunizmu a dodnes sa vyrábajú. Zastavíme sa pri budove nákupného centra, ktoré počas svojho otvorenia v 60tych rokoch bolo najväčšie a povieme si ako ľudia v tých časoch nakupovali. Prehliadka pokračuje na námestie kúsok od centra, ktoré je jedinečné svojou stavbou a fontánou uprostred, za ktorou je veľmi zaujímavá história. Prehliadka končí pri jedinečnej budove rozhlasu, jedna z ikonických stavieb komunistickej architektúry v Bratislave. Počas celej prehliadky nebudú chýbať ani skutočné príbehy a dobové fotografie
Bratislava Salsa Lovers Dance Experience
Hello guys, welcome to Bratislawa!! In this unique experience you will have the opportunity to learn the basics steps of salsa dancing. You will also be able to practice what you've learnt directly on the dance floor. This experience is for everyone, all ages and all levels can join even if you never danced before! It is great for couples, for solo travelers, for families and for groups. One welcome drink per person is included.
Bratislava Craft Beer Tasting
Slovakia is one of the top beer drinkings countries worldwide, and therefore has a huge variety of different types of beer. In recent years in Slovakia has made a unique culture of local small microbreweries, which prepare own handcraft beer. Visit with us a small microbrewery popular among locals and taste 4 specialty beers directly from a microbrewery together with traditional beer snack. During this beer tasting you will not only learn insights about the brewing process and the various beer types, but also you will learn about Bratislava history and history of beers in Slovakia. Join this beer tasting tour and learn about the drink culture and make new friends while enjoying the beer.